Работна група за предприемане на конкретни действия по разрешаване на проблемите на хората с увреждания ще бъде създадена към Министерството на здравеопазването. От 2022 г. влизат в сила промените в Закона за хората с увреждания, които все още се обсъждат.

 

В нея ще бъдат включени експерти от Министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на транспорта и съобщенията, Националната здравноосигурителна каса, Териториалната експертна лекарска комисия, Националната експертна лекарска комисия и представители на организации на хората с увреждания. 


 

Това решение беше взето на среща между министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, заместник-министрите доц. д-р Любомир Бакаливанов и д-р Петър Грибнев и членове на Национално представителните организации на и за хората с увреждания.

 

По време на срещата бяха обсъдени промените в Закона за хората с увреждания, които влизат в сила от тази година.

 

Те предвиждат дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към Здравната каса.

 

„Нека използваме международния опит при решаването на проблемите. Темата с трудовата експертиза е проблем номер едно за нас, във връзка с концепцията за закриване на сега действащата система за освидетелстване и преосвидетелстване и преминаването към международната система на ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Според нас новата система трябва пилотно да стартира в няколко области, да се прецени как работи и едва тогава да се прилага на национално ниво“, посочи Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет.

 

Министерството на здравеопазването е отворено към всички предложения, които ще помогнат за по-доброто бъдеще на хората с увреждания, посочи министърът на здравеопазването. „По тази причина чрез сформирането на работната група ще чуем повече мнения, а тези от тях, около които се обединим, че са градивни, следва да изведем до работещи решения. Целта е и в тази област да станем една по-европейска държава, грижеща се за своите граждани с увреждания“, заключи проф. Асена Сербезова.

 

Законът за хората с увреждания урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Той има за цел да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания. Също да създаде условия за социално приобщаване на хората с увреждания. Способства за зачитане на вътрешно присъщото човешко достойнство на хората с увреждания. 

Настоящият вариант на Закона за хората с увреждания може да прочетете на сайта на Министерството на здравеопазването.