Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи има нов председател – Милка Василева, досегашен заместник председател на съсловната организация, отговарящ за международната дейност и Европейската интеграция. Тя беше избрана с пълно мнозинство по време на Втория редовен конгрес на съсловната организация, който се проведе на 15 януари в столицата.


За Главен секретар бе преизбрана Дафинка Коцева.


Милка Василева зае мястото на проф. Станка Маркова, която на конгреса бе избрана за почетен председател на съсловната организация - „акт, който недвусмислено показа голямата признателност на цялото съсловие за нейния принос за създаването и укрепването на съсловната организация“, споделят от БАПЗГ.Конгресът прие изменения и допълнения към Устава на БАПЗГ, които разширяват възможностите за професионална реализация  на професионалистите по здравни грижи и осигуряват по-добри условия за повишаване на квалификацията им.


Гости на Конгреса бяха Десислава Атанасова - председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, Пепа Василева - началник отдел "Образование и квалификация" в Министерство на здравеопазването, д-р Иван Кокалов - председател на ФСЗ към КНСБ, Слава Златанова -  зам. председател на ФСЗ към КНСБ,  д-р  Юлиян Йорданов -  зам. председател на БЛС, доц. д-р Атанас Щерев - председател на парламентарната Комисия по здравеопазване в 39-то Народно събрание и др.
Бяха прочетени приветствия от здравния министър д-р Стефан Константинов, от президента на КНСБ Пламен Димитров, от председателя на БЧК Христо Григоров, от председателя на УС на БФС Мирослав Ненчев, от председателя на УС на БЗС д-р Николай Шарков и др.
      


Милка Василева завършва английска езикова гимназия, Медицински колеж в гр. Русе,  "Управление на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж" в Медицински университет - гр. София. Работи като медицинска сестра, старша медицинска сестра, главна сестра, семейна сестра в джипи практика. Има допълнителни специализации за оценка на качеството на здравните грижи, за етиката в здравните грижи и др.

      
Милка Василева е един от основателите на съсловната организация. След създаването на БАПЗГ е избрана за заместник председател на нейния Управителен съвет. Признание за нейната международна дейност е избирането й  през 2008 г. и преизбирането й през 2009 г. за член на Изпълнителния съвет на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО.