Д-р Михаил Маджунов, главен асистент в Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, е дисциплинарно уволнен, информират от пресцентъра на здравното заведение.


Решението на болницата да наложи дисциплинарното уволнение на д-р Маджунов е във връзка със смъртта на 4-годишната Гергана Илиева, която почина в лечебното заведение след операция на сливиците.


В заповедта на изпълнителния директор на болницата доц. Бойко Коруков се посочва, че наказанието е наложено на основание чл. 187, т. 3 от Кодекса на труда – неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила; т. 8, предложение второ – уронване на доброто име на предприятието; т. 10 – неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове – Национален рамков договор 2010, Клинична пътека № 120 „Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците” и Кодекса на професионалната етика, и чл. 190, т. 7 от КТ – други тежки нарушения на трудовата дисциплина.„С това д-р Михаил Маджунов не е изпълнил диагностично-лечебния алгоритъм при лечението на пациентката, подценил е проследяването и лечението на усложненията в следоперативния период и дехоспитализирайки детето, го е лишил от активно наблюдение и лечение в болнична обстановка с цел предотвратяване задълбочаването на възпалителния процес и последващия фатален кръвоизлив”, уточняват от „Царица Йоанна – ИСУЛ“.