Жените, които страдат от силно хронично главоболие или проявяват симптоми на  мигрена преди да забременеят имат повишен риск от прееклампсия. Това твърдят група перуански  учени, публикували проучването си в изванието American Journal of Hypertension.
 

Според проучванията на специалисти, мигренаозното главоболие  и прееклампсията имат  сходни  характеристики и етиология. И при двете състояния се повишава  рискът  от исхемичен инсулт, хиперкоагулация и възпаление.
 

Учените са провели случай-контрола проучване в което взели участие  339 бременни с прееклампсия и 337жени с нормално протичаща бременност. Всички частниците в наблюдението били жени с ниски доходи, хоспитализирани в няколко държавни болници в Лима.
 

Резултатите от изследването са на боза на снетите от пациентките анамнези. Всяка от тях отговаряла на въпроси  за предишни случаи на мигрена или друг тип хронично главоболие, диагностицирано от лекар. Бъдещите майки попълвали въпросници с  цел да се класифицира типът на главоболието спрямо международните критерии.
 

 При жените с преекампсия се наблюдава някакъв вид главоболие в 63,1%  от случаите, а при жените с нормално протичаща бременност- в 40,7%.


Данните от проучването сочат, че главоболието или мигренозните пристъпи  преди или по време на бременността се свързват  повишен риск от прееклампсия с цели 2,4 пъти. Установено е че над 25% от групата с прееклампсия и едва 8,9% от контролната група дават положителни резултати според за мигрена на IHS.
 

Било установено, че жените с пристъпи на мигрена с начало преди бременността имат  3,5 пъти повишен риск от прееклампсия в сравнение с жените без мигрена. При жените, чийто мигренозни пристъпи са започнали по време на бременността, рискът е 4 пъти по-висок.
 

Според авторите на проучването пряката зависимос  между мигрената и развитие на прееклампсията се дължи на васкуларния произход и на двете състояния. Според специалистите  фактори, като повишено кръвно налягяне и завишена тромбоцитна агрегация са изключително рискови за проблеми по време на бременност.