Медицински университет – София бе отличен като водещото висше учебно заведение в България по отношение на своя академичен принос.

 

Университетската класация по академични постижения URAP поставя МУ – София на 1-во място сред включените пет български университета, а в световен план той се намира на 1305-то място от около 3000 включени учебни заведения.


 

Класацията е разработена от Института по информатика на Средноизточния технически университет в Анкара. В нея участват над 3000 висши учебни институции от целия свят в 61 тематични области.

 

В настоящото издание на класацията участват и пет български университета. По реда на своето класиране това са МУ – София, Софийски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет в София, Медицински университет – Пловдив и Пловдивски университет.

 

Първите пет места в класацията се заемат от Харвардскит университет, Университета на Торонто, Станфордския университет, Лондонския университетски колеж и Оксфордския университет.

 

Глобалната университетска класация подрежда университетите по тяхното академично представяне, което се оценява по библиометрични показатели, сред които: индекс публикации, количество и качество на публикациите, международна колаборация в общи публикации, въздействие от публикациите, научен принос и пр.

 

Междувременно дипломиралият се от Медицински факултет на МУ-София д-р Диян Ганев получи наградата „Студент на годината“ за 2020 г.

 

Той бе отличен в 14-тото издание на конкурса, организиран от Национално представителство на студентските съвети (НПСС).

 

Специалната наградна статуетка му бе връчена лично от министъра на образованието Красимир Вълчев, патрон на събитието, и от председателя на НПСС, Даниел Парушев.

 

Д-р Диян Ганев бе сред първите студенти доброволци в Ковид-отделенията още през пролетта на 2020 г., а през втората вълна на пандемията той поднови доброволческата си дейност във ВМА.

 

За студент на годината в направление “Здравеопазване” бе избран Теодор Ангелов, който също е абсолвент на МУ-София.

 

Конкурсът „Студент на годината“ отличава постиженията на българските студенти в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.