При пандемия лекарствата, получени от човешка плазма или от човешка кръв имуноглобулини, ще бъдат освободени от механизма, който гарантира устойчивост на бюджета на Здравната каса.

 

Това реши народното събрание, което прие на второ четене днес промените в Закона за здравното осигуряване, предложени от председателя на здравната комисия Даниела Дариткова (ГЕРБ).


 

Решението обхваща медикаменти от Позитивния лекарствен списък, плащани напълно или частично за домашно лечение в страната, както и в болничната медицинска помощ, извън стойността на оказваните медицински услуги.

 

В тези случаи разходите на НЗОК над определените целеви средства в бюджета за 2021 г. и при отчитане на дела на резерва, по решение на Надзорния съвет не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба, за които механизмът се прилага.

 

Разпоредбата е в сила до отмяната на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, предава Investor.bg.

 

Парламентът освен това реши, че министърът на здравеопазването няма да контролира механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Здравната каса, чрез внезапни проверки от назначена от него комисия.

 

Контролът вече ще се извършва от Сметната палата, но министърът ще може да отправя предложения до Надзорния съвет на НЗОК за изменение или допълнение на механизма на базата на одитния доклад.

 

Според тях при осъществяване на контрола на бюджета на НЗОК Сметната палата ще изразява становище и за начина на прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на касата и на методиките за прилагането им.

 

Одитният орган ще изпраща за сведение доклада на министъра на здравеопазването. Въз основа на документа той може да предложи на надзорния съвет на НЗОК изменение и/или допълнение на механизмите, гарантиращи устойчивост на бюджета на НЗОК и на методиките за прилагането им.

 

Още бизнес и финансова информация можете да намерите в Investor.bg