Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз остава основният канал за отговор на исканията за медицински грижи на всички лица, пристигащи от Украйна в България, тъй като вследствие на Covid кризата България е изчерпала възможностите на здравната си система и здравния си бюджет. 

 

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на извънредна неформална видеосреща на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпрос.


 

„За да можем да бъдем максимално полезни и ефективни, от съществено значение е държавите членки да получават ясна и структурирана информация за възраст, вида на заболяванията или нараняванията, вид на необходимата медицинска помощ – специализирана или високоспециализирана.

 

Това ще даде възможност за навременна и точна оценка от компетентните здравни органи относно възможността да приемат пациенти и да отговарят адекватно на техните нужди.“ Това се посочва още в позицията на България във връзка с оказването на медицинска помощ на бежанците от Украйна.

 

Проф. Сербезова заяви, че оценката за разпределението на пациентите е сложна и се основава на редица фактори като местоположение, специфика на лечебните заведения, наличен кадрови ресурс и т.н. В този смисъл прецизна оценка най-ефективно биха могли да извършват отделните държави членки. 

 

„Излизаме от Covid криза, която изчерпа нашите здравни системи и здравни бюджети. В настоящия момент подкрепата на ЕС, в т.ч. и финансова, е от изключителна важност за държавите членки“, посочи още министър Сербезова.

 

В позицията на България акцент беше поставен и върху необходимостта от мерки по отношение на ваксинопрофилактиката на заболявания като морбили, туберкулоза, хепатит В и др.

 

„Тези дни всички ние сме солидарни с украинския народ. България вече осигурява лекарства, превръзки, санитарни материали за Украйна. Работим в тясно сътрудничество с производители на лекарствени продукти и търговци на едро, както и с Украинския и с Българския червен кръст. В контакт сме и с украинската диаспора у нас.

 

България е отворена за украинските граждани, които търсят спасение от войната и оказва максимална подкрепа за нуждаещите се. Имаме ясна национална уредба, като създадената координация в рамките на правителството гарантира нейното прилагане.“ Това посочи в изказването си българският министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова.

 

Единствена точка в дневния ред на Съвета беше „Координираният и солидарен отговор на ЕС на здравните последици от войната в Украйна“.

 

В рамките на заседанието всички държави членки на ЕС споделиха вижданията си относно най-добрия подход за хуманитарна подкрепа и за защита капацитета на здравните системи на държавите във връзка със ситуацията в Украйна.