Детските психиатри и общопрактикуващите лекари от цялата страна вече разполагат с най-съвременния скринингов инструментариум за ранна диагностика на деца с аутизъм.
 
Той е изготвен от експерти на Клиниката по детска психиатрия “Св. Никола” на УМБАЛ „Александровска“ в рамките на проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти”, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ на МЗ, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г., съобщават от лечебното заведение.
 
Световните стандарти за добра клинична практика в областта на разстройствата от аутистичния секор (РАС) изискват диагностициране и изследване на познавателното и социо-комуникативното развитие, нивото на адаптивни умения и като цяло на ресурсите на детето и на семейството.
 
Спрямо основните симптоми на тези разстройства не съществува лечение по медицински път, но като разстройствата на психичното развитие и тези подлежат на психо-социални интервенции.
 
С доказан ефект за по-благоприятната еволюция са скринингът, ранното насочване, детайлната оценка, ранните поведенчески и интеракционни интервенции (социо-комуникативна рехабилитация и специализирано обучение, които се извършват извън системата на здравеопазването), уточняват от болницата.
NEWS_MORE_BOX
 
 
В рамките на проекта експертна група от водещите за страната детски психиатри и психолози от "Александровска" болница е подготвил препоръки и е предоставил съвременни скринингови инструменти за бързо и лесно ориентиране на педиатри и общопрактикуващи за симптомите на аутистичните разстройства.
 
Целта е да се разширят техните умения и компетентност в диференциално-диагностичен план за ранно поставяне на диагноза по време на профилактичните прегледи на децата под 3-годишна възраст.
 
Рутинният скрининг ще улесни до голяма степен работата на специалистите, ще скъси пътя на децата и техните семейства до специализирана помощ, което има ключово значение за по-нататъшното поведение на близките и бъдещото развитие на детето като цяло.
 
Правилният подход по ясни съвременни критерии и ранното идентифициране на деца, които са рискови за разстройства от аутистичния сектор ще подпомогне семействата им в преодоляването на стреса и стигмата.
 
Пакетът от скринингови инструменти и изготвените препоръки ще бъдат разпространени чрез РЗИ сред специалистите, които имат отношение към процеса, допълват от УМБАЛ "Александровска".