Медицинските сестри отправиха своя апел към бъдещите управници на страната да се изработи Национална стратегия за развитието на здравните грижи, която най-накрая да сложи край на дългогодишните тежки проблеми, с които те се сблъскват.

 

Медицинските сестри отново протестираха пред здравното министерство на 1-ви март, след което изпратиха писмо до политическите сили, които ще участват в предстоящите парламентарни избори, с което припомнят своите искания и предложения за справяне с някои от най-наболелите проблеми в здравеопазването.


 

В своето писмо от съсловната организация на медицинските сестри посочват, че за да се задържат наличните специалисти по здравни грижи и да се привлекат млади кадри, са нужни работещи решения по следните въпроси: 

  • Осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати.
  • Диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация.
  • Приемане на стандарти за необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите в болниците и броя на децата и учениците в яслите, детските градини и училищата.
  • Осигуряване на условия за участие в задължителните форми за продължаващо обучение с гарантиран отпуск и финансова подкрепа от държавата и работодателите.
  • Създаване на възможности за развитие в професията и в медицинската наука.
  • Повишаване на обществения престиж на професиите в направление „Здравни грижи“.
  • Приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в България с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции. 

 

От Българската асоциация на специалистите по здравни грижи припомнят, че Ковид-19 е откроил ясно проблема с огромния недостиг на медицински специалисти.

 

Специалисти по здравни грижи у нас са два пъти по-малко от необходимото. Нужни са още 35 000 професионалисти по здравни грижи, посочват от съсловната организация.

 

Освен това съсловието застарява, за което свидетелства средната възраст на заетите в него, която е 55 години. Заради ниското заплащане на техния труд професионалистите по здравни грижи работят на две и три места, а все по-малко са младите хора, които са мотивирани да учат за сестра, акушерка, фелдшер, рехабилитатор, медицински или рентгеновия лаборант.

 

От съсловната организация посочват, че обявяването от ноември 2020 г. на професиите в направление „Здравни грижи“ за приоритетни съвсем не е достатъчно.

 

Те апелират бъдещите народни представители да предприемат решителни действия за развитието на здравните грижи в България.

 

„Българският народ се нуждае от знаещи, можещи и успешни медицински специалисти. Нуждае се от медици, които не страдат от Синдрома на професионално изпепеляване, които не са обект на агресия заради слабости в системата, които непрекъснато надграждат знанията си, които допринасят за развитието на медицинската наука, които са приветливи и имат време не само за задължителните дейности и манипулации, но и да поговорят с пациентите, да им дадат кураж и полезни съвети“, посочват в своето писмо специалистите по здравни грижи.

 

Медицинските сестри и акушерките вече могат да водят самостоятелни практики, но голяма част от исканията им за промяна в здравната система остават неудовлетворени.