Пакетът здравни дейности, гарантиран от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се разширява. Важна част от тази промяна ще бъде включването на медицинските изделия в цената на клиничните пътеки. Това стана ясно от приетите преди дни актуализирани мерки към Националната програма за реформи за 2018 г., които Министерски съвет утвърди на едно от последните си заседания.

 

България е държавата в Европейския съюз с най-висок дял на доплащане от пациентите за здравеопазване. У нас болните поемат сами приблизително 50% от цената на медицинските услуги, като при сега действащата нормативна рамка те заплащат стойността на консумативите и медицинските изделия, използвани при интервенции и операции. Понякога тези суми са много високи и достигат до няколко хиляди лева. Това е причината да се търси начин медицинските изделия да бъдат включени като неразделна част от клиничните пътеки.


 

От кабинета уточниха, че стъпката е част от мерките, заложени в  „Националната здравна стратегия 2020“  и ще стане факт при сключването на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2019 г. Отправна точка при търсенето на опитмално решение ще бъде предвидената в стратегията мярка, която е насочена към намирането на по-съвършени механизми на заплащане на медицинските дейности и осъществяване на ефективен контрол при финансиране на здравни дейности с публичен ресурс.

 

Идентифицирането на корупционни практики, свързани с доставката и употребата на медицински изделия е друга важна насока, в която правителството ще продължи да предприема мерки. Производството, търговията и дистрибуцията на медицинските изделия, употребата им в болничната и извънболничната помощ са предмет на обстоен анализ от страна на ведомствата, които имат отношение към този процес – това са министерствата на здравеопазването, на икономиката и на финансите. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Така експертите са идентифицирали общо проблемните точки в националното ни законодателство. Според техните изводи по-голямата част от тях са системно ориентирани и се отнасят до действащата регулаторна рамка в сферата на надзора на националния пазар и употребата на медицински изделия в болничната и извънболничната помощ. Други са процесно ориентирани и засягат пряко процедурите, свързани с различни етапи от жизнения цикъл на медицинските изделия, включително и дейността на контролните органи.

 

Има и такива, които се отнасят до почтеността на различните длъжности лица, имащи отношение към надзора на пазара, търговията и употребата на медицинските изделия. Препоръките, одобрени от правителството вклюват поредица от мерки, които ще бъдат насочени към реформиране на системата на приложение на медицинските изделия, като те ще засегнат и електронната търговия с медицински изделия за нуждите на болничните заведения. 

 

Крайният срок за реализацията на мерките е 2020 г. Според управляващите прилагането им ще доведе до намаляване на риска от корупция и измами. Също така ще се постигнат по-ниски цени на медицинските изделия при по-добро качество.