Медицинският университет - София вече е вписан в кариерния портал на Европейския съюз, EURAXESS, като организация, която приема и въвежда в своята практика 40-те принципа на  Европейската харта за учените и Кодекса за поведение при подбор на изследователите. Висшето учебно заведение кандидатства и за наградното лого HR Excellence in Research”.

 

С вписването си в EURAXESS университетът се ангажира да направи съответни промени за кариерното развитие на своите специалисти, които да гарантират тяхната достатъчно добра квалификация и висока мотивация.  


 

Двата документа – харта и кодекс – са приети от Европейската комисия през 2005 г. като ключови елементи от нейната политика за развитие на кариерата на учените. Досега 1313 работодатели и финансиращи организации в държавния и частния сектор са приели техните принципи. 

 

Кариерата на изследователите в Европа са фрагментирани на местно, регионално, национално или секторно ниво, което не позволява на Европа да се възползва максимално от научния си потенциал. Хартата и Кодексът гарантират, че изследователите могат да се ползват със същите права и задължения във всяка европейска държава.

 

За Медицинския университет - София това е първата стъпка в процеса по разработване на цялостна специализирана Стратегия за развитие на човешките ресурси за изследователи (Human Resource Strategy for Researchers).

 

Успоредно с разработката на стратегията, университетът кандидатства и за наградното лого „HR Excellence in Research, за което трябва да отговори на определени критерии в следващата една година. Към момента само 657 организации в Европа са спечелили правото да използват логото, което подчертава тяхната ангажираност към честна и прозрачна политика за подбор и оценяване на научните кадри. 

 

Европейската комисия удостоява с „Награда за върхови постижения в областта на човешките ресурси“ институциите, които постигат напредък в привеждането на своите политики в областта на човешките ресурси с 40-те принципа на Хартата и кодекса, въз основа на персонализиран план за действие/ стратегия за човешки ресурси.

 

Създадена е специална секция HRS4R на университетския уебсайт, в която ще се публикува информация относно напредъка по темата.

 

EURAXESS Worldwide е мултидисциплинарна мрежа - инструмент в подкрепа на изследователи, работещи извън Европа, които желаят да се свържат или да останат свързани с Европа. В световен мащаб EURAXESS има специализирани екипи в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (фокус върху Сингапур, Тайланд, Индонезия, Малайзия и Виетнам), Латинска Америка и Карибите (фокус върху Бразилия, Аржентина, Чили, Мексико и Колумбия), Китай, Индия, Япония, Северна Америка (САЩ и Канада) и Австралия/Нова Зеландия и Корея.

 

Информационни материали могат да бъдат изтеглени от https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/brochures