Отбелязват се 104 години от създаването на Медицинския факултет в София, който по-късно става основата на целия Медицински университет. Медиците празнуват повече от един век висше образование и научно развитие в областта на медицината и здравеопазването.

 

“Вече 104 години България има огромен повод за национална гордост, Медицинската наука в България има сигурно пристанище, а желаещите да лекуват хората имат пътеводна светлина за своето развитие”, написа ректорът акад. Лъчезар Трайков в поздравително писмо. 


 

104 випуска са минали през учебните зали на факултета през годините, завършили са, станали са уважавани медици и, на свой ред, са допринесли за развитието на науката у нас – на университетско, на национално и на международно ниво.

 

“Безброй са имената оставили следа в историята на нашия университет, като за всички тях важат неизменните качества, заложени в Хипократовата клетва – огромно познание, етичност и силна отдаденост на професията”, допълни още ректорът на Университета. 

 

Екипът на Медицинския университет се гордее и черпи мъдрост и насоки от пътя на предците си, осеян с предизвикателствата на времето и на растежа. Те са се справяли, за да изградят и да оставят след себе си едно научно и образователно заведение от най-висок ранг, с голям престиж и с голям мащаб, каза акад. Трайков. 

 

“През времето, в което аз съм ректор, мога да твърдя, че се работи ефективно и мотивирано в тази посока, макар и във време на пандемия и ограничения пред присъственото общуване, екипната дейност и пътуванията”, подчерта ректорът. 

 

В писмото си той изтъква, че Медицински университет-София подкрепя научното развитие на колегите си от академичната общност, както и привличането на нови, млади хора в преподавателския състав. Това е един от основните приоритети на висшето учебно заведение. 

 

“На база на индикаторите на МУ-София в научната сфера спечелихме статут на Изследователски университет – един от само 7 в страната. Даваме финансова подкрепа за задължителните публикации в реферирани издания на докторанти и на асистенти в конкурс за главен асистент. Онзи ден на Академичен съвет бе одобрено решението и в Колективния трудов договор, подписан вчера, е включено изплащането на Допълнително материално стимулиране за научна активност”, заяви акад. Трайков. 

 

Развитието на академичния състав е видно от цифрите на заетите академични длъжности и придобити образователни и научни степени за изминалата 2020 г. Университетът разполага с общо 12 нови професори, 20 доценти, 5 доктори на науките, 77 доктори и 117 нови асистенти. 

 

В медицинския факултет 44 са придобили образователна и научна степен „доктор“, двама са придобили научна степен „доктор на науките“. Назначени са 92 асистенти, 11 доценти и 7 професори.

Във факултета по дентална медицина 7 са придобили образователна и научна степен „доктор“, 1 е придобил научна степен „доктор на науките“. Назначени са 13 асистенти, 3 доценти и 1 професор.

Във фармацевтичния факултет 6 са придобили образователна и научна степен „доктор“, 2-ма са придобили научна степен „доктор на науките“. Назначени са 1 доцент и 2 професори.

 

Във факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ 20 са придобили образователна и научна степен „доктор“. Назначени са 12 асистенти, 5 доценти и 2 професори.

 

“Венец на научното израстване на академичните кадри на МУ-София тази година беше и изборът на двама нови академици към БАН, които са наши колеги – акад. Чавдар Славов и акад. Драга Тончева. Проф. д-р Цветалина Танкова стана член-кореспондент, а проф. д-р Николай Габровски – член-кореспондент в новата категория – до 50 години”, докладва акад. Трайков. 

 

В тържествения ден от МУ-София пожелават академичният дух на студентите да не ги напуска, а стремежът им да предадат знанието и опита си на младите да не угасва никога.