Стимули за студентите в Covid отделения

 

Медицинският университет в София ще предоставя финансови стимули на студентите-доброволци в Covid-отделения.


 

Кандидатстването за финансови стимули за месец януари 2022 г. за студенти-доброволци в Covid-звена, ще се извърши в периода 1-ви до 13-ти февруари, 2022 г. включително.

Заявлението (регистрационната форма) по методиката за предоставяне на финансови стимули на доброволци ще бъде активно от 1-ви февруари на сайта на Медицинския университет - София. 

 

Студентите от трети, четвърти, пети и шести курс на Медицинския факултет, на Факултета по дентална медицина, студентите от първи и втори курс на Факултета по обществено здраве “Проф. д-р Цветомир Воденичаров” - специалност “медицинска сестра”, “лекарски асистент”, “акушерка”, студентите от Филиал “Проф. д-р Иван Митев” - Враца, в същите специалности, студентите от първи, втори и трети курс на Медицинския колеж “Йорданка Филаретова”, ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в размер на 60 часа месечно в Covid-отделенията на лечебните заведения, извън времето на учебните занятия. 

 

По отношение на студенти в първи или втори курс към Медицинския факултет (съответно и другите, включени в методиката факултети) се допуска прилагане на изключения по уважителни причини. 

 

Размерът на финансовия стимул е 130 лв. месечно при положени минимум 60 часа доброволчески труд. Възнаграждението се изплаща до края на следващия календарен месец след разглеждане на подадените заявления, изготвяне и утвърждаване на класирането на правоимащите. 

 

Сумата не се променя при изработване на повече часове. Не се и изплаща при извършване на по-малко. 

 

Доброволческият труд трябва да е положен в периода след 1-ви октомври, 2021 г., т. е. след започване на учебната 2021/ 2022 г. 

 

 

Още от Медицинския университет в София. Интензивен курс по здравен мениджмънт

 

Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ към Медицинския Университет – София организира интензивен дистанционен квалификационен курс по здравен мениджмънт с хорариум 200 часа в съответствие с §3 от Наредба № 9/2000 г. на Министерство на здравеопазването, който ще се проведе дистанционно от 7-ми февруари до 10-ти март 2022 г. Успешно завършилите получават удостоверение за квалификация по „Здравен мениджмънт”, съгласно същата наредба. Записването за курса е до 12:00 часа. 

 

Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на тази наредба се удостоверява с/ със:

 

- Свидетелство за призната специалност "Икономика на здравеопазването", "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", "Социална медицина и здравен мениджмънт" и "Социална медицина и обществено дентално здраве", придобита по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето; 

 

- Удостоверение за завършено обучение по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 4 от Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването; 

 

- Диплома за завършена степен на висшето образование по специалност от професионално направление "Икономика", свързана с управлението на здравеопазването; 

 

- Удостоверение или свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията по "Здравен мениджмънт", "Болничен мениджмънт", "Болнично управление", "Организация и управление на здравеопазването" с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.