Тази година Медицински Университет – Плевен (МУ-Плевен) отбелязва своя 45-годишен юбилей, отстоявайки активно своето място на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината у нас.


В момента МУ-Плевен обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база и две университетски болници - УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Общо три роботизирани системи са разположени на територията на висшето училище и университетските бази – за учебна дейност, за научноизследователска работа и за лечебна дейност в областта на гинекологията, урологията и общата хирургия.


Към университета през 2007 г. е разкрит и уникален за Източна Европа и на Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с тренажори. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия. Изградени са две учебни амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка извън страната. Системата позволява постоянна връзка между хирурга по време на хирургическа интервенция, конферентните и операционните зали, както и центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина.Инсталирана е високотехнологична 3D медицинска маса за виртуални дисекции. Виртуалната медицинска маса е иновативен образователен портал, който освен в обучението, се използва за планиране на операции и предоперативна подготовка.


Една от аудиториите в центъра функционира като 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо, където студенти и медицински специалисти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга.


МУ-Плевен е известен и като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти на английски език. Към момента са дипломирани 15 випуска лекари-чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – САЩ, Европа, Индия и Австралия.


Тази година академичният календар на учебното заведение е наситен с разнообразни тържествени, научни и празнични събития, в които активно участват студентите на висшето училище. Всяка година университетът провежда обучение в 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.