Здравното министерство предлага медицински сестри и акушери да упътват в домашни условия родителите в грижите за новороденото след изписването му от родилното отделение.

 

Допълнителните здравни дейности ще се покрият от бюджета и предвиждат още осъществяване на дентално лечение при пълнолетни лица с психични заболявания под анестезия.


 

Предложенията са включени в Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, който е публикуван за обществено обсъждане.

 

Медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти ще осигуряват здравни грижи за новородените до 14 дни, в домашни условия, целящи подобряване на грижите за здравето на детето, кърмене и здравословно хранене, здравословна среда и хигиенен режим. Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар.

 

Промените предвиждат също зъболечението на лица над 18 години с психични заболявания да се покрива от НЗОК при необходимост от обща анестезия.

 

Понастоящем това е възможно само за непълнолетни лица с психични заболявания и се случва след обстоен преглед от психиатър. С предложения проект възрастовото ограничение се премахва.

 

По-рано през този месец здравното министерство предложи забраната за заплащане с публични средства на имуноглобулини, прилагани off-label (т.е. извън кратка характеристика), да отпадне.

 

До решението се стигна във връзка с множество жалби от пациенти и пациентски организации, които посочват ползите от off-label употребата на лекарствени продукти при някои автоимунни заболявания. Тъй като цената им е висока, това ги прави трудно достъпни за много пациенти. По тази причина се предлага изключение от забраната за имуноглобулини, получени от човешка кръв или плазма.

 

Заболяванията, при които имуноглобулини се прилагат off-label, са множествената склероза и системният лупус еритематозус, при които няма успешно лечение с традиционно използваните лекарствени продукти.

 

Към момента в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е посочено, че лекарствен продукт, прилаган извън условието на разрешението за употреба (off-label), не се заплаща с публични средства.