От учебната 2015/2016 година по настояване и с активната подкрепа на кмета на общината Даниел Панов в град Велико Търново се разкрива Филиал на Медицински университет – Варна с прием и обучение на 20 акушерки и 20 медицински сестри.  
 
Предложението е одобрено в рамките на вчерашното заседание на кабинета, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.
 
В новия филиал ще се обучават бакалаври по две специалности – медицинска сестра и акушерка. Определеният капацитет за обучение е от 80 студенти за всяка от специалностите, за които Медицинският университет има действаща програмна акредитация.
 
В лечебните заведения на община Велико Търново има бази за учебно-практическо обучение, осигурена е материално-техническа база за студентите.
 
С откриването на факултета се цели да се преодолее недостигът на медицински кадри.
NEWS_MORE_BOX
 
Кандидатите за тези специалности ще могат да подават документите си за кандидатстване както от 30 юли до 8 август на адрес. 
 
На 12 август в сградата на Филиала ще се състои приемният изпит - тест по биология. За всички кандидати, които имат нужда от допълнителна подготовка за предстоящия изпит, на 1 и 2 август от 8.30 часа в сградата на Филиала, Медицински университет - Варна организира кандидатстудентски подготвителен курс по биология.
 
Таксите ще бъдат 80 лв. за подготвителния курс, 60 лв. за приемния изпит и 5 лв. за подаването на документи.
 
Задължително условие е сумите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.
 
Записването на новоприетите студенти ще става след 17 август в сградата на филиала, съобщават от учебното заведение.