Десетки представители на Военномедицинска академия взеха участие в XXII-рия конгрес на Балканския военномедицински комитет, който се проведе от 25 до 28 септември в Белград, Сърбия. Неговата основна тема бе „Военната медицина на Балканите – съвременни тенденции”. 

 

Българските участници са се представили с общо 24 доклада и 27 постера. Българската делегация бе водена от временно изпълняващият длъжносттта началник на ВМА полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски. На откриването на конгреса бе представен и новият президент на българския борд полк. доц. Димо Димов. Той бе приет радушно от президентите и членове на останалите балкански комитети – признак на приемственост и обещаващо начало за продължаващо сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на ВМА.


 

Екипът на проф. Мутафчийски  е представил 5 хирургични доклада върху „горещи“ теми в съвременната хирургия. А екипът на проф. Никола Владов е представил опитът на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия в лапароскопското лечение на колоректалния карцином в изключително голяма серия от пациенти, както и доклад върху съвременните диагностични и лечебни подходи при усложненията след чернодробна трансплантация.

 

За най-добър български постер е отличена работата на  д-р Ахмед Неджиб под ръководството на проф. Иван Съмналиев от Изследователската токсикологична лаборатория на ВМА. Трудът представя експерименталните данни за метод за откриване на бойното отровно вещество табун в биологични тъкани до шестия ден от експозицията.

NEWS_MORE_BOX

 

В процеса на работа делегацията осъществи редица полезни контакти с колеги от останалите страни-членки на Балканския военномедицински комитет, а активното участие по време на конгреса за пореден път доказа високото ниво на българската военна медицина и необходимостта от продължаване на нейното развитие, допълниха още още от ВМА.