В Пловдив изграждат модерен, научен център със съвременна инфраструктура и високо специализирани апарати за развитието на персонализирана медицина. Проектът Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД), финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., стартира своята работа през март 2018 г. и е насочен към създаване на съвременни здравни технологии. В основата му са Медицинският университет - Пловдив, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът по минералогия и кристалография към БАН.


„Изградихме този център с амбицията да направим съвременна инфраструктура, едно оборудване с високо специализирани апарати, чрез които да стартираме научни изследвания в областта на персонализираната  медицина“, обясни ректорът на Медицинския универститет в Пловдив - проф. д-р Мариана Мурджева пред Bulgaria On AIR. По думите ѝ зад понятието „персонализирана медицина“ се крият уменията и знанията да се използва точното лекарство за точния пациент.


„Едната група заболявания, където може да бъде прилаган, е онкологията. Могат да бъдат таргетирани инфекциозни заболявания, дори психиатрични. Нашият фокус са точно определени онкологични, хематологични и критично болните пациенти“, обясни тя.Пловдивският университет участва в изграждането на пет лаборатории. „Нашата специализация е в съвременните биотехнологии, като в тази част ние включваме възможност за работа на специалистите в природните науки, които ще си взаимодействат със специалисти в областта на биотехнологиите“, посочи и председателят на научния съвет на проекта проф. Илия Илиев.


Той допълни, че са закупени апарати, които засега са единствени в България и ще позволят получаването на необходимите им щамове.
До 2023 година ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научноизследователски системи със съвременно научно оборудване за осъществяване на научноизследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. 

 

Повече по темата може да проследите във видео материала.