Министерски съвет потвърди за срок от три години представителността на Национална организация "Малки български хора” в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

 

Тя ще разполага с мандат в срок от три години, стана ясно след тазседмичното заседание на властимащите.


 

Национална организация  "Малки български хора" е създадена през 1996 г. София. Основната й цел е да обединява хората с нисък ръст в България, да се бори за защита не техните права и интереси в сферата на здравеопазването, професионалната дейност, заплащането на труда и социалните условия.

 

Сдружението работи по важни въпроси като:

 

  • Образование и възпитание - мотивиране на децата и младежите и изграждането на подходяща среда за тяхното интегриране сред останалите деца и младежи. Изграждане на методи и подходящи насоки на образование с цел бъдещата им работа и конкурентоспособност на пазара на труда;
  • Трудова заетост и квалификация - подкрепа от организацията при наемането на работа на член на организацията, чрез изискване от държавните и общински органи да съдействат за намирането на такава, както и участието на членове на организацията в програми и проекти за трудова реализация;
NEWS_MORE_BOX
  • Здравеопазване, рехабилитация и лечение - съвместни действия с Министерството на здравеопазването, свързани с подходящата рехабилитация и евентуалното лечение на членовете на организацията;
  • Социални дейности и подмомагане - съвместни действия с Министерството на труда и социалната политика в частност Агенцията за социално подпомагане и изискване на информация, подкрепа и адекватни действия свързани с член на организацията;
  • Социална интеграция чрез културни, спортни и туристически мероприятия-организиране на културни.

Сдружението ежегодно провежда национални и регионални срещи, на които се дискутират проблемите на малките хора.

 

Осигурява се също така индивидуални посещения на трудно подвижни членове, консултации на членовете си, оказва материална и финансова подкрепа на тези от тях в тежко състояние, съдейства за посещение медицински заведения и осъществява транспортиране на трудно подвижни лица.