Част от малките общини в област Добрич решиха да подпомогнат финансово Многопрофина болница за активно лечение Добрич. Акцията им стартира още през 2018 г., когато най-малката община Крушари дари на лечебното заведение 5000 лв. Община Тервел също се ангажира със закупуването на артроскоп - прецизна техника за ортопедията, чиято стойност е 24 000 лв. Първата вноска от 12 000 лв. е преведена още в края на 2018 г., а съвсем скоро в болницата ще получат и вторият транш от сумата.


Парите, отделени от общините, заедно със създадения миналата година фонд „Здраве“ в Община Добрич, са част от мерките за подобряването на работата на здравното заведение. Целта е средствата да бъдат използвани за закупуване на техника, както и за набиране на нов персонал. Пред БНР директора на многопрофилната болница в Добрич д-р Светозар Байчев апелира за финансова помощ от повече общини, тъй като бъдещето на лечебното заведение е несигурно.


Община Генерал Тошево също е взела решение да предостави 35 000 лв. на МБАЛ Добрич за закупуване на ехограф. От добруджанската община очакват така да се увеличи нейният  дял  в капитала на дружеството.Ръководството на Многопрофина болница за активно лечение Добрич изпрати 2018 г. без просрочени плащания към доставчици и финансови задължения. Тогава персоналът пое ангажимен 2019 г. усилията на болницата да бъдат насочени към модернизиране и подобряване на битовите условия в отделението по хемодиализа, където ще бъдат закупени 7 нови хемодиализни апарата на обща стойност 138 хил.лв. Сред приоритетите през 2019 г. е и финализирането на обществената поръчка за закупуването на 32-срезов компютърен томограф.

 

Планира се да бъдат закупени още ехограф, анестезиологични апарати, ЕКГ и ЕЕГ апарати, пациентски монитори, инфузионни помпи, перфузори и друга медицинска техника.