Постоянното неглижиране и подценяване на работата на общопрактикуващия лекар, прави професията непривлекателна за студентите по медицина. „Гилдията умира“, алармира председателя на личните лекари в Шумен д-р Милен Чолаков по време на XI-та научна среща-обучение на Сдружението на обучителите и изследователите в България по Обща медицина, в която се включиха представители на над 30 държави.


По думите на д-р Чолаков средната възраст на общопрактикуващите лекари в момента е 55-60 години, а в област Шумен практикува и 86-годишен доктор, който обслужва 4000 пациенти и то в селата. „А сега изискват от него да защити и специалност“, допълни медикът, поставяйки акцент върху основната тема на форума – обучението и специализацията на общопрактикуващите лекари у нас.


Наредба 1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която урежда и реда за специализации на общопрактикуващите лекари бе в центъра на двудневното събитие. Повечето от участниците определиха документът като добър, но практиката налага корекции, свързани с трудовите договори, професионалните отговорности и задължителните застраховки.През последните 4 години в Наредба 1 три пъти е променян редът за специализациите по Обща медицина с идеята да бъдат привлечени млади хора в професията, изтъкна д-р Росен Радев, съветник на министъра на здравеопазването. Според него 66 медици са заявили желание да специализират, което е крайно недостатъчно, въпреки че финансовите условия са приемливи. Важният въпрос е какво ще се случи с лекарите след обучението. 


Според председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров с Наредба 1 държавата за първи път подпомага обучители и специализанти, тъй като при семейния лекар започва работа млад колега, който може да го замества при нужда. Медици от акредитираните обучителни практики по Обща медицина обаче възразиха, че биха могли да назначат по трима специализанти, но нямат необходимите условия за това - изискват се оборудвани кабинети, а и административното натоварване нараства. 


В дискусията се включи и ръководителя на Урологична клиника и на сектора по Обща медицина в Медицински университет-Пловдив проф. Иван Дечев, който заяви, че 30 часа лекции и 30 часа упражнения са крайно недостатъчни за качествено образование и не отговарят на нуждите и интересите на студентите. Затова академичната общност иска да бъде увеличен хорариумът, въпреки опасенията на управляващите, че студентите може да се претоварят.


Всички участници в дискусията се обединиха около мнението, че лекарите от първичната медицинска помощ трябва да са най-подготвените, да имат широк кръг от познания в областта на медицината, защото първи посрещат пациентите. Чуждите гости посочиха, че в страни от ЕС практиката за всяка медицинска специалност е 4,5 месеца, а това е времето, което дава възможност на студента да възприеме начина на мислене на лекаря и да се научи да говори на един език с него.