Националният омбудсман изпрати препоръка до заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова спешно да се изведат децата и лицата от Дома за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец” – с. Крушари, в подходящи институции (включително домове за медико-социални грижи за деца), намиращи се в областен град и в близост до болнично заведение, които разполагат с необходимите медицински специалисти и оборудване за полагане на подходящи грижи за децата.

При извършена проверка в дома екип на омбудсмана констатира, че това е институцията за деца с увреждания с най-голям капацитет в страната – 100 души, като в момента са настанени 93. Разположена е в с. Крушари, като най-близката болница е на около 30 км. От настанените в дома деца и лица 70 са с тежки форми на увреждания и трябва да са под постоянно медицинско наблюдение. В дома на щат работят само 6 медицински сестри, като няма предвиден щат за старша медицинска сестра. Не е изготвен годишен график за здравните грижи на децата. Помещенията са малко на брой и са с недостатъчна площ за полагане на адекватни грижи за големия брой настанени деца. Залите за рехабилитация са с недостатъчно оборудване и също са малки.

„Като се има предвид обстоятелството, че повечето деца са неподвижни и трудноподвижни, един рехабилитатор и един кинезитерапевт са недостатъчни за провеждането на необходимите терапии за раздвижване. Трябва да отбележа, че цитираните специалисти са назначени едва през м. март 2013 г. Поради тези причини повечето от децата целодневно са в легнало положение” – пише омбудсманът. Той цитира и доклад на Главната дирекция „Контрол по правата на детето” – Варна, от проверка в дома, извършена през февруари 2013 г. Инспекторите също са констатирали, че щатните бройки за специализиран персонал трудно могат да бъдат заети поради ниското заплащане, отдалечеността на населеното място от гр. Добрич, както и заради необходимостта от поемане на голямата отговорност за здравето и нуждите на деца с множество и тежки заболявания.

В препоръката на омбудсмана пише: „Независимо от факта, че Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и План за действие за изпълнението й, в който е предвидено извеждането на децата с увреждания от институциите да се осъществи до 2014 г., като омбудсман на Република България препоръчвам спешно да се изведат децата и лицата от Дома за деца с умствена изостаналост „Свети Николай Чудотворец“ – с. Крушари”.