Предлаганите от Министерство на здравеопазването промени в Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията биха довели до хаос в здравеопазването, изразяват мнение в писмо до медиите от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.


Те ще доведат и до намаляване на възможността за ползване на ефективна медицинска дейност, както и до демотивация на пациентите да участват активно в процеса на профилактиката. „Вероятен плюс, но не и за пациентите, е най-вече спестяването на финансови средства - пари, но пари, спестени от здраве, тъй като липсва медицинска целесъобразност и идея за подобряване на работата на всички нива на профилактиката“, смятат джипитата.


Според тях приемането на промените в Наредба 39 в предлагания им вид няма да развие и подобри работата в областта на профилактиката и наблюдението на пациентите с хронични заболявания и ще се запомни като „Спестяващ, но лишаващ” пациентите.


Личните лекари изпратиха в писмен вид своите конкретни предложения, коментари и въпроси по посочения проект до министъра на здравеопазването, с които целят да предотвратят „възможните неблагоприятни последици за лекари, пациенти и обществото като цяло“.  До този момент отговори все още не са получени, отбелязват от сдружението на общопрактикуващите лекари.