Фармацевтите да имат право да заменят оригиналните лекарства с генерични такива, докато важи извънредното положение в страната, предлага наредба на здравното министерство. Това ще се случва само след съгласието на пациента, ако търсения медикамент не е наличен, уточняват от администрацията. Наредбата е на етап обществено обсъждане.


Днес от Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България категорично застанаха против предложението. „Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.нар. генерично заместване), категорично заявяваме, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност. Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар.


Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение“, гласи позицията на личните лекари.Те са на мнение, че единствено личния лекар познава изцяло конкретния пациент от години в био-психо-социален аспект - анамнеза на живота, настояща клинична картина, алергични прояви, съпътстващи заболявания и терапия, съответните лекарствени взаимодействия и противопоказания, социална среда и навици, финансов статус и нагласи за придържане към една или друга терапия и др. Затова той може да проследи и познава ефекта от предхождащо лечение - липса или незадоволителен ефект от един или друг медикамент, активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка търговска форма, отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен определя и степента на сътрудничество от негова страна.


В позицията си по казуса общопрактикуващите лекари подчертават, че не бива да се пренебрегва и възможността за създаване на корупционни практики, която би била насърчена от въвеждането на опция за генерично заместване без съгласието на назначилия терапията лекар. „Има т.нар. интегрални схеми (хоризонтални и вертикални), които са особено удобни за собственици, които притежават цялата верига –производстворазпространение-продажба. Има и такива, които я притежават частично, от второто ниво до аптеката, включително“, добавят от сдружението.