Общопрактикуващите лекари от София област се обявиха категорично против новата Наредба Н-18, касаеща режима за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти с касови апарати. Те я определят като неприложима в областта на медицината и настояват да отпаднат ограниченията в Наредба Н-18, нарушаващи работата им. Личните лекари имат готовност и да се включат и в протеста, който се организира от малкия и средния бизнес срещу Наредбата на 29 януари.


В откритата си позиция до медии и институции от Сдружението на общопрактикуващите лекари София област (СОЛСО) заявяват, че искат задължително отпадане на изискването да вписват в базата данни номерата на касовите бележки. „Скъпо струващ лекарски труд се използва за безсмислено писане на „цифрички“, вместо за оказване на медицинска помощ. Новите касови апарати предават към Национална агенция по приходите (НАП) информация за издадените бележки на всеки 5 минути“, обясняват лекарите. 


Друго тяхно желание е да отпадне забраната за съхранение на медицинската информация от прегледите на всички пациенти, включително неосигурените, в медицинския софтуер по чл. 52а ал. 2. Да се отложи влизането в сила на Наредба Н-18 до решаването на проблемите, които създава или да се отмени изцяло относно медицинската дейност. „Фискалната дисциплина, с която цел е създадена Наредба Н-18, може да бъде постигната и без рестрикции за бизнеса и без регламентиране на неизпълними задължения. Много по-ефективен ще бъде контролът, ако се създадат стимули за гражданите да съхраняват и предават с данъчните си декларации касовите бележки за разходите, които са направили през годината. В страните, където тази практика е въведена, почти няма необходимост от контролна дейност – гражданите сами изпълняват тези функции“, пишат още в позицията си личните лекари.


Според тях влизането в сила на Наредба Н-18 в сегашния ѝ вид ще доведе до създаване на листи на чакащите на всички нива на здравеопазването, за всяко влизане в кабинета ще се пише нов амбулаторен лист, а при прекъсване на връзката с НАП, ще спира и дейността на лекарите. Сред негативите са още ограничен достъп на всички пациенти до медицинска помощ, натоварване на спешните звена с несвойствена за тях дейност, загуба на информация за прегледите на здравнонеосигурените, неточна статистическа информация за заболеваемост, обръщаемост, обхват с имунизации към Министерство на здравеопазването, връщане към писане „на ръка“ и на отделни файлове вместо интегрирана база данни в медицината, повече болни хора, повече уморени лекари, по-недоволни пациенти и др.