Личните лекари от цялата страна дадоха своите предложения за извънболничния пакет за лечение на лека до средно тежка форма на ковид-19 в домашни условия.

 

По-рано през този месец здравното министерство съобщи, че ще бъде въведен пакет за лечение на ковид-19 в амбулаторни условия, за да се регламентра лечението им в домашни условия и да се намали натиска върху болничната система при нова вълна на коронавируса. 


 

Амбулаторният пакет ще е от помощ на личните лекари, педиатрите и специалистите по вътрешни болести. Предвижда се включените в него изследвания и лекарства да се отпускат безплатно по линия на Здравната каса.

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОЛБ) предлага пакетът от параклинични изследвания, покриван от Здравната каса, да включва ПКК, CRP или СУЕ, PCR, Д-димер, феритин, АСАТ, АЛАТ, LDH, креатинин и рентгенография на бял дроб.

 

Предвижда се изпълнителите на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ да получават по 25 лева за за извършен и отчетен преглед на ковид пациент.

 

За изпълнена амбулаторна процедура ще се приема тази след извършен PCR или бърз антигенен тест и лабораторни изследвания. Извършването на образно изследване и/или терапия няма да бъде задължително.

 

Критериите за включване в амбулаторната процедура включват положителен резултат от PCR или бърз антигенен тест от сертифицирана лаборатория. За да влезе в сила тази процедура обаче е необходимо подписване на анекс към рамковия договор между Българския лекарски съюз (БЛС) и НЗОК.

 

Личните лекари предлагат още на ковид пациентите да се назначава рентгенография при белодробна находка, задух, кашлица и/или сатурация, измерена с пулсоксиметър ≤94% за общата популация или ≤92% при пациенти с хронично белодробно заболяване.

 

Повторни или допълнителни изследвания в хода на лечението ще се назначават при утежняване на съществуващи или поява на допълнителни, утежняващи състоянието признаци и симптоми или незадоволително повлияване от прилаганото лечение.

 

На изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ или специализирана извънболнична медицинска помощ ще се заплаща за работа при неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица с потвърден ковид-19, при следните условия:

 

а) В лечебното заведение работят лични лекари, лекари със специалност „Вътрешни болести“, Кардиология, Гастроентерология, Енодкринология, Ревматология, Хематология, Нефрология, Пневмология и фтизиатрия, „Детски болести“, „Ушно-носно гърлени болести“ и „Инфекциозни болести“;

 

б) Лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ обслужва ЗОЛ, включени в регистъра на съответния ОПЛ или при инцидентни посещения на ЗОЛ извън неговия регистър, а лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва самонасочили се ЗОЛ;

 

в) Извършен/и до 3 /три/ един неприсъствен и два присъствени прегледа/и на ЗОЛ в рамките на 10 календарни дни, от датата на доказване на заболяването;

 

г) Назначени следните изследвания при преглед на пациента: ПКК, CRP, ALAT, креатинин, рентгенография на гръден кош и бял дроб, фибриноген, микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка (при  необходимост и по преценка на лекуващия лекар);

 

д) Прегледът и назначените изследвания се отразяват в амбулаторен лист като посещение за консултация и се включват в ежемесечния електронен отчет на съответния лекар, осъществил дейността, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г.

 

По-рано през този месец служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров изрази становище, че при нова ковид вълна тази есен плановите операции в болниците не трябва да бъдат спирани.