Общопрактикуващите лекари у нас настояват здравните власти да им отпуснат допълнително финансиране от близо 5 млн. лв. месечно за борбата с Ковид-19.

 

Това става ясно от отвореното писмо на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) до здравния министър, председателя на Български лекарски съюз и управителя на Здравната каса.


 

В него лекарите посочват, че не са били подкрепени с лични предпазни средства и финансово за допълнителната им натовареност, свързана с епидемията.

 

За да се оптимизира работата и времето за обработване на данните, лекарите настояват да се осигури директна връзка между медицинския им софтуер и системата COVID.ID.

 

Освен това те искат да получават допълнително заплащане от 5 лв. на ден за работа с пациенти в карантина, което прави 70 лв. за 14-те дни карантина.

 

Ако се приеме карантината да бъде 10 дни – лекарите предлагат да получават по 7 лв. дневно, което отново прави 70 лв. при десетдневна карантина.

 

За проведена дистанционна или пряка консултация за PCR тест, както и за назначаването му след оценката, лекарите искат сума от 5 лв.

 

Техниката за регистриране на PCR изследванията и за отчитане на резултатите те са готови да обсъдят със здравните власти.

 

Заради променливостта на данните за броя заболели, не може да се определи точната месечна сума, която лекарите искат допълнително за работа с пациенти с Ковид-19.

 

Прогнозните им изчисления показват, че при 800 нови случая среднодневно и 30 хил. души под карантина средномесечно в периода ноември-декември ще очакват допълнителни 5 млн. лв месечно.

 

При тези данни ще са необходими около 3 780 000 лв. за работа с карантинирани пациенти и около 1 млн. лв. за назначаване и проследяване на PCR тестове на месечна база.

 

В тази сума не са включени финансовите средства, нужни за осигуряването на лични предпазни средства, за които общопрактикуващите лекари ще направят допълнителна заявка.

 

Писмото на НСОПЛБ до здравните власти може да прочетете тук.