Здравният министър Кирил Ананиев представи приоритетите на Българското председателство в сектор "Здравеопазване" пред Комисията по "Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните" на Европейския парламент. Здравословното хранене на децата и нуждата от ефективни лекарствени продукти на достъпни цени. Това са сред основните му приоритети. 

 

"Здравеопазването е една от сферите, в които приносът на ЕС към живота на хората е най-осезаем. В същото време, Европа се стреми към повече иновации и конкурентоспособност. Инициативите в сферата на здравеопазването на европейско ниво трябва да бъдат основани не само подкрепа за индустрията и иновациите, но и върху усилията за опазване на общественото здраве. Независимо какви продукти се пускат на пазара - лекарства, храни и други, трябва да сме наясно с въздействието им върху човешкото здраве. В противен случай рискуваме да загубим най-ценното: доверието на хората", обясни Ананиев.


 

Здравният министър подчерта, че от водещо значение е добрата колаборация и тясното сътрудничество между секторите здравеопазване и земеделие, за да може децата да се хранят здравословно. "Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и добре образовано младо поколение. Тази дискусия има за цел да засили здравната перспектива в дискусии, свързани с темите хранене и храни, включително в контекста на ревизията на следващата Обща селскостопанска политика" и отчитане на здравословните аспекти на храните", отбеляза той. 

NEWS_MORE_BOX

 

В рамките на Българското председателство акцент ще бъде поставен и върху ефективността на лечението и ефективността от разходване на публичен ресурс за лекарствени продукти.

 

Ако Комисията представи други планирани законодателни предложения по време на Българското председателство, те ще бъдат внесени за дискусии в рамките на Съвета, допълни Кирил Ананиев. И изтъкна като приоритет и напредъка в преговорите по Ветеринарния пакет. Първият триалог по измененията към Регламент 726/2004 е проведен на 23 януари, в конструктивен дух.