Чрез новия механизъм за образуване и рефериране на цените на лекарствените продукти у нас, който влезе в сила от началото на 2008 г., се очаква намаление на пределните цени на лекарствените продукти. Целта на Министерството на здравеопазването в разработваната от него нова нормативна уредба в областта на лекарствената регулация е на пациентите да се осигурят лекарства на достъпни цени.

Това заяви д-р Светлана Спасова, директор на дирекция „Национална здравна политика” в Министерството на здравеопазването на проведената на 9 януари пресконференция. всяка страна-членка на Европейския съюз сама определя механизмите на ценообразуване на медикаментите. Влязлата в сила от декември 2007 г. Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, утвърдена от Министерския съвет, определя ясни правила за процедури на прозрачност и регулиране на цените на лекарствените продукти, подчерта д-р Спасова. Наредбата регулира пределните цени на лекарствените продукти у нас.

Това означава, че аптеките не могат да продават на цени, по-високи от определените, а продажбите на по-ниски цени са въпрос на търговска политика, конкурентност и осигуряване на качество от участниците във фармацевтичния пазар. Според наредбата производителят или притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт да заяви по-ниска цена за регистрация от най-ниската цена в референтна държава-членка на ЕС, разясни д-р Спасова. Това изискване е един от механизмите за поевтиняване лекарствата в България, посочи тя. Така намаляват надценките за търговците на едро и търговците на дребно (аптеките) средно с 4-6 процентни пункта, което при добро управление на аптеката не може да доведе до фалити.


Източник: mh.government.bg