Медици подготвят национален протест на 12 май 2022 г. Здравните работници от синдикат "Защита" вече излязоха на палатков лагер пред Министерството на здравеопазването, предаде Българското национално радио. 

 

Недоволството е предизвикано поради липсата на увеличение на заплатите в сектора. Припомняме, че преди близо месец медиците настояваха възнаграждението за работа на първа линия в борбата с Covid-19, да останат и след края на извънредното положение.   


 

В новопредвидения бюджет за спешната помощ не е включено увеличение на работните заплати, заяви председателят на синдикат “Защита” Красимир Митов, като думите му бяха пряко адресирани към министър-председателя Кирил Петков.

 

Това се случи след предложение за увеличение на възнагражденията на обща среща между медиците и премиера в началото на месец април 2022 г.

 

Според представителите на синдиката правителството следва да изпълни поетите ангажименти, за да се увеличат доходите на работещите в сферата на здравеопазването.

 

Фелдшери/ лекарски асистенти също протестираха пред здравните и лечебните заведения. Те настояват за законови промени, чрез които да формират отделна професионално-съсловна организация

 

Към момента тези специалисти са част от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), заедно с медицинските сестри, акушерките, медицинските и ренгеновите лаборанти и рехабилитаторите.

 

Според лекарските асистенти обаче работата им надхвърля здравната грижа, тъй като предоставят и медицинска помощ. Създаването на нормативна уредба ще им помогне да използват потенциала си в спешната и доболничната помощ, уверяват самите те. 

 

„Това е важен фактор за по-бързото овладяване както на епидемии, пандемии и здравни кризи, водещи до сериозни социални и икономически последици“, обясняват фелдшерите пред БНР. 

 

Радиото още съобщи, че протестите в Пловдив и Смолян са преминали, без да се отказва лекарска помощ. 

 

В интервю за БНР председателят на Здравната комисия към Народното събрание доц. д-р Антон Тонев съобщи, че през месец май предстои кръгла маса с представители на лекарските асистенти, Българския лекарски съюз и Министерството на здравеопазването. 

 

Защо “Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите” иска отделна съсловна организация?

 

В широко използвана социална мрежа съществува страница на общността на лекарските асистенти у нас. В пост от 24 април 2022 г. те обясняват, че макар да са обучавани “по медицински модел” те са “асоциирани” към БАПЗГ. 

 

В момента няма правна възможност за контрол и регулация относно нарушения на професионални, етични или други правила, за медицинските дейности. Липсват и "адекватни професионални регистри". Това води до понижаване качеството на осъществяваната медицинска дейност, смятат фелдшерите.

 

“Създаването на съсловна организация на лекарските асистенти и фелдшерите няма да засегне нито да утежни изпълнителната власт и управлението на здравната система, а ще създаде правила в рамките на съсловната организация и регистри, ще улесни дейността на администрацията и ще повиши качеството на предоставяните услуги”, смятат от Съюза.

 

Те настояват за създаване на „Етичен кодекс”, който да представлява “система от насоки и принципи, описващи професионалните медицински ценности, знания, умения и етично поведение, които са задължителни за добрата медицинска помощ в практиката на лекарските асистенти/фелдшери”. 

 

Постът е подписан от председателя на управителния съвет на Съюза на лекарските асистенти Александър Александров.