Българският лекарски съюз (БЛС) определи като опасно решението на Сливенския административен съд, че спирането на неваксинирано дете от градина е дискриминация. „Това съдебно решение е прецедент и на Балканите, и в страните от Западна Европа. То не отчита обществения интерес и противоречи на редица международни актове. Нещо повече - решението поставя в риск общественото здраве и дава превес на личния пред обществения интерес“, гласи официалната позиция на съсловната организация.


Лекарският съюз припомня, че по данни на държавният здравен инспектор д-р Ангел Кунчев между половин и един процент от децата не могат да бъдат имунизирани поради различни причини: вродени заболявания, алергични състояния и други , които не оозволяват провеждането на ваксинопрофилактика.  За тях единственият начин да бъдат предпазени е да им бъде осигурена среда от имунизирани, в която няма как причинителят да стигне до тях – т.нар. „колективен имунитет“. За да бъде той осъществен е необходимо имунизационно покритие от 95 - 96%.


Според съсловната организация е налице и сериозна опасност решението не само да послужи като мотив за завеждането на още  дела, но и да създаде сериозни предпоставки за засилването на  антиваксарските нагласи у нас и увеличаване броя на неимунизираните деца в страната. А това от своя страна води до увеличаване риска от появата на епидемии от инфекциозни заболявания като епидемията от морбили тази година.От януари 2019 г. до април Националният център по заразни и паразитни болести е регистрирал 389 случая на морбили, които до ноември вече са над 1000. За същия период през 2018 г. случаите са били 4, а през цялата година – 13. Разпространението на морбили у нас бе ограничено благодарение на спешната имунопрофилактика на рисковия контингент проведена от личните лекари. 


С позицията си, съюза подкрепя действията на Министерството на здравеопазването по обжалването на решението на сливенския административен съд пред Върховния административен съд. И припомня записаното в Наредба№ 3 за здравните изисквания към детските градини, в която е записано, че в детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите, заедно с документите от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.), а децата, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.