Създаването на работна група от девет души, която да подготви принципни предложения за промяна в здравното осигуряване и да изчисти неяснотите по двата модела на министър Кирил Ананиев, гласува на национален съвет Българския лекарски съюз. Според съсловната организация процесът за прилагане на каквито и да е промени е дълъг и следва да бъде добре обмислен. Работната група ще заседава регулярно и поетапно ще бъдат разглеждани всички възможни постановки на двете предложения за промени в здравния модел, а след това лекарския съюз ще вземе решение за оптимизирано прилагане на промени. Предложенията ще бъдат дискутирани на извънреден събор на съсловната организация.

 

На Националния съвет задълбочено бяха дискутирани и въпросите за Националния рамков договор за 2019 г. Съсловната организация поиска да се елиминират компенсаторните механизми по пера - да няма възможност за преместване на средства от параграф на параграф и прогнозните бюджети на заведенията за болнична помощ да бъдат годишни, а не на тримесечие както е сега. Открои се и идеята рамковия договор да влиза в сила от 1-ви януари, за да бъде уеднаквен с държавното бюджетното разпределение.По време на форума се акцентира и върху създаването на Обществен консултативен съвет към управителния съвет на съсловната организация. Идеята е продиктувана от необходимостта за възстановяване на връзката между лекаря и обществото, подчертаха от съюза. „Важно е лекарите да чуят различни гледни точки, състояния и нагласи, така че да могат да започната да работят по-задълбочено върху възстановяване на нарушеното доверие между медика и обществото. Съветът ще бъде по-скоро прозорец за света към нас и едновременно ще е  врата, през която ние ще споделяме болките си”- поясни председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и обеща да привлече хора с активна гражданска позиция, готови обективно да споделят своите виждания и проблеми.


Участието в тази нова структура няма да се заплаща и няма да разполага с правомощия да коригира решенията на съсловната организация, нито да влиза в ролята на ментор.


Друго предложение от събитието е разширяване на проекта на съсловната организация за подпомагане на млади лекари. Според председателят на акредитационния съвет проф. Борислав Китов трябва да се гледа по-мащабно на инициативи, които касаят подпомагането на младите медици.

 

Обещанието е занапред да бъдат финансирани научни проекти, след компетентна рецензия от водещи медици. Предвижда се отчет на финансовите средства, изразходвани за всеки отделен проект, както и отчет за публикационната активност на работещите по проекта лекари. Ще бъде финансирано и участието на млади специалисти (до 35-годишна възраст) в научни форуми, както и осигуряването на премии за студентите.