В края на отиващата си година все още няма преговорен процес за Националния рамков договор за 2018 г. Необходими са спешни действия от страна на отговорните институции за изплащане на надлимитната дейност за 2017 г. и ускорено провеждане на преговори. Това настояват от Български лекарски съюз в свое отворено писмо до управляващите, техни колеги и пациенти. 


„В последните дни ставаме свидетели на безпрецедентно неглижиране от страна на МЗ и НЗОК на проблемите в здравеопазването. УС на БЛС изразява своето категорично негодувание от бездействието им, поставящо здравната система в абсолютна невъзможност за правилно функциониране и в опасност живота и здравето на пациентите. Много са въпросите, по които лекарският съюз отдавна алармира. За съжаление, мнението на експертите, представители на най-голямата съсловна организация, не се взема предвид“, пише в позицията на съсловната организация. 

 


Отвореното писмо на Български лекарски съюз е своеобразна равносметка за състоянието на здравната система през 2017 г.  Лекарското съсловие посочва, че преговорите за Националния рамков договор е трябвало да стартират още през ноември. „Създаването на административна регулация, без участието на лекарите, крие рискове здравната система да рухне в близките месеци. Последиците за обществото ще са катастрофални и ще поставят здравеопазването в невъзможност за адекватно функциониране, задълбочавайки съществуващото напрежение в сектора“, се казва в позицията, според която поканата на Националната здравноосигурителна каса за стартиране на преговорите е закъсняла.  

 

Темата за мораториума върху новите лекарства, който бе отменен, също няма как да бъде подмината от Лекарския съюз. От там посочват, че е „недоразумение“ да бъде премахнат само мораториумът за лекарствени продукти, а този за нови медицински дейности да остане. „Защо отново не бе чут гласът на лекарите и на пациентските организации за отмяна на мораториума за нови дейности? Това по-малко важно ли е за системата, за пациентите, за спазване принципите за комплексност на медицинската услуга и правото на свободен избор на гражданите. Възможността пациентът да оздравее не зависи само от лекарствената терапия, необходими са медицински дейности и терапии,  изпълнени от лекари“, питат от съсловната организация. 

 

„Всички лечебните заведения работят в условия на лимити, нормативен хаос и противоречия. Трета поредна година не се изплаща т. нар. „надлимитна дейност“ в болниците -  реално извършена в полза на пациента, отчетена и приета от НЗОК. В същото време по официални данни на Националната агенция за приходите надсъбраните средства за 2017 г. от здравноосигурителни вноски са 124 млн. лева. Те следва да бъдат разходвани в полза на здравето на пациентите и за погасяване на текущи разходи на лечебните заведени, с цел предотвратяване на системния им фалит. Същият ще остави хиляди пациенти без медицинска помощ, в нарушение на конституционния принцип, че здравето на нацията е висша ценност.“, алармират от Лекарския съюз и настояват натрупаните средства да се използват по предназначение. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

В края на отиващата си година от БЛС отново припомнят, че е необходима промяна на модела на здравеопазването. И уточняват, че това може да стане чрез демонополизиране на Нздравната каса, създаване на втори стълб в здравното осигуряване, както и ако има остойностяване на медицинския труд. В съсловната организация са на мнение, че това ще доведе до „ускореното въвеждане на електронна здравна карта и рецепта, електронна борса за лекарства и медицински изделия.“ 

 

„В навечерието на коледните празници всеки чертае своя път за по-добро бъдеще, в което най-важна остава надеждата. Ние, лекарите, все още имаме надежда, че ще бъдем чути. За да останем тук и сега, настояваме отговорните институции да намерят воля за решаване проблемите в здравната системата, особено в рамките на българското председателството на Съвета на ЕС. Настояваме за осигуряване на възможност да лекуваме ефективно пациентите, прилагайки знанията си. Настояваме здравеопазването в България да продължи да функционира, но по ефикасен начин. Настояваме за държавническо отношение към здравеопазването и очакваме  институциите да осъзнаят, че здравето е основа на националната сигурност на страната ни“, завършва отвореното писмо на Български лекарски съюз.