Започнаха преговорите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с Българския лекарски съюз (БЛС) за увеличаване на цените на клиничните пътеки и за анекс към Националния рамков договор 2018. Това се случва дни след 70-ия си извънреден събор на съсловната организация, на който беше поискано въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която да бъде поета от държавата, увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията, както и отпускането на допълнителни средства в размер на 6 % от резерва на Касата, които да се използват за доболнична помощ още в рамките на сега действащия Анекс към Националния рамков договор 2018.


На 11 май с 221 гласа „ЗА“ делегатите на събора упълномощиха представители на Управителния съвет на съсловната организация да преподпишат анекс към Националния рамков договор за 2018 г. и гласувава декларация за устойчива и реална политика в здравеопазването. В нея е записано:


„Ние, българските лекари, с тревога следим поредицата от протести в страната. Български лекарски съюз се солидализира с изказаните от нашите  колеги - педиатри от Специализираната болница по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ проблеми. Те могат и трябва да бъдат решени чрез повишаване на цените на клиничните пътеки в болничната помощ и чрез повишаване на цените на медицинските дейности и капитацията в извънболничната. По-най бързият начин трябва да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията.  Необходими са мерки, които  да създадат устойчива и реална политика.“ В спешен порядък от съсловието настояват още да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в Педиатрията - ограничението да е общо за броя легла за педиатричните болници и отделения. Както и да се изплати т. нар. „надлимитна дейност“ на болниците на стойност 153 млн. лв. с икономии реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019 г., както и за достойно заплащане за всички работещи в здравния сектор, което да се реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.


На 70-ия извънреден събор на Лекарския съюз бяха приети и промени в устава на съсловната организация, като за първи път гласуването беше машинно и позволи бързина и експедитивност при вота. „Край на урните и опашките при избор на нови ръководства в Съюза“, коментира д-р Иван Маджаров.


Сред приетите промени в устава са отпадането на Акредитационния съвет, който беше създаден в края на 2012 г. Запазва се сегашното заплащане и структура на ръководство на съюза от председател, двама зам-председатели и главен секретар. Не се прие предложението заемащите платени длъжности  в Управителния съвет на БЛС да нямат право да заемат и длъжност управител на общински и частни ДКЦ и Медицински центрове. Според приетите промени в устава съсловната организация вече ще издава печатен и/или електронен орган.