Парите предвидени за една медицинска дейност ще бъдат разходвани само за нея. В случай, че има неусвоени от определения бюджет средства в болнична помощ, те ще могат да бъдат прехвърляни за ползване в следващия месец. Около тази идея си стиснаха ръцете представители на Българския лекарски съюз (БЛС) и директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев. На работната среща, част от преговорите по новия Национален рамков договор (НРД) за 2019 г., беше решено да се търси работещ механизъм, по който неизразходваните пари при общопрактикуващите лекари да бъдат усвоени - дали чрез промяна на дейностите, чрез промяна на цените, или чрез въвеждане на критерии за качество.


По време на дискусията бе обсъдена идеята на БЛС да отпадне вторичният профилактичен преглед при личния лекар, тъй като пациентите не се явяват на него и средствата по направление не могат да бъдат усвоени. Разгледана бе и възможността да се въведе предхоспитализационен минимум при постъпване на пациента в болница. „Идеята е той да гарантира, че пациентът няма да се лута между болницата и личния лекар при нуждата да се осигурят изследвания, необходими за приемането му в болница. Към този момент формално е записано, че изследванията са за сметка на лечебното заведение за болнична помощ, но често, когато пациентът бъде приет, но не може да бъде опериран, по обективни медицински показатели, той трябва да бъде изписан, а изследванията остават за сметка на болницата“, коментират от БЛС.


Да не се прави отчет – такса опит на номерата на касовите бонове (от ЗЗО, чл. 37, ал. 6) от общопрактикуващите лекари, а процесът да бъде оптимизиран, като описът на номерата автоматично влиза в многоредовата фактура за отчет към НЗОК е друго предложение на съсловната организация, което чака окончателно решение. Накрая на дискусията от БЛС допълниха, че преговорите по Анекса към Националния рамков договор 2018 г. ще вървят градивно, като голяма част от исканията на съюза ще бъдат взети предвид. Следващата седмица ще да бъдат проведени срещи с ръководството на НЗОК  и Министерство на здравеопазването и ще бъдат очертани всички параметри по договора.