Български лекарски съюз (БЛС) ще отпусне стипендии на студенти от специалност „Медицина“ за осма поредна година, за да подпомогне тяхното академично израстване.

 

От съсловната организация посочват, че бъдещите лекари играят важна роля в отделенията за лечение на пациенти с коронавирус.


 

Тяхното участие в овладяването на пандемията и покачващите се очаквания на обществото към лекарите засилват нуждата от подкрепа на бъдещите лекари.

 

За тази цел ще бъдат отпуснати месечни стипендии за период от 9 месеца на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс.

 

Ще бъде покрита и таксата за участие в национални и международни форуми на лекари до 35-годишна възраст.

 

Новост тази година е включването на стипендиантите в различни инициативи на БЛС, както и в безплатни обучителни курсове.

 

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

 

1)  Да са студенти по специалност „Медицина“ от 5-и и 6-и курс;

2)  Да имат среден успех от началото на следването до момента над 5.00;

3)  Да са съгласни да участват в:

а) инициативи на БЛС и партньорските организации на БЛС;

б) безплатни обучителни курсове;

в) организацията по провеждане на събори на БЛС, ежегодната церемония „Лекар на годината“, изложби в областта на здравеопазването;

г) регулярни срещи с администрацията на БЛС за обсъждане на актуални теми от здравеопазването, решаване на текущи проблеми и др;

4)  Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

 

Срокът за кандидатстване по Програмата за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари е от 14 октомври до 13 ноември.

 

Млади лекари до 35 години и специализанти, които не за завършили, могат целогодишно да кандидатстват за финансиране на участието им в национални и международни научни форуми.

 

Финансова подкрепа по това направление могат да получат също и докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и на се отчислени към датата на подаване на заявлението.

 

Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09.00 до 17.00 ч..

 

Повече информация и заявление за кандидатстване може да откриете на сайта на БЛС.