С 209 гласа „за“, 22  „против“ и 8 „въздържал се“ делегатите на 71-ия извънреден Събор на Българския лекарски съюз (БЛС) дадоха мандат за подписване на  Националния рамков договор за 2020-2022 г. Председателят на съсловната организация д-р Иван Маджаров благодари на делегатите и заяви, че постигнатото е крачка напред.


„Голяма част от поставените от БЛС искания по време на преговорите бяха изпълнени“, допълни Маджаров. Сред тях са увеличаване на цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури средно с 14%. И намаляване на обемите в размер 7 на сто.


От съсловието поискаха в рамковия договор да се запише, че болничното лечебно заведение не може да заплаща по-малко от 35 на сто от месечния приход на лечебното заведение от Националната здравноосигурителна каса за лекари и специалисти по здравни грижи – (съответно 22 на сто за лекари и 13 на сто за специалисти по здравни грижи, работещи в болницата). Лекарят без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана координация на лекар със специалност.При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за профилактика на общопрактикуващия лекар, да не се налагат глоби и да не бъде лимитиран, както и да отпадане регулацията и за изследванията при профилактика.


Други важни договорки са увеличаването средно с 18% на цените на МДД (медико – диагностичните дейности) и средно със 7 на сто на цените в Специализираната извънболнична помощ (СИМП) за първичен преглед, първични профилактичиен преглед по програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др. Договорена е и диференцирана цена за процедура № 3 в зависимост от това дали се изпълнява в легла на Отделения и клиники по анестезиология, реанимация и интензивно лечение или в интензивни легла по специалност.


„Няма да има промяна в рамковия договор по отношение на изписването на терапиите за хронично болните пациенти. В чл. 49 ще бъде добавено предложението на общопрактикуващите лекари, че се работи по Наредба 4. Договорено е още общопрактикуващите лекари да могат да правят профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи“, подчертават от Лекарския съюз.


Съборът гласува още два допълнителни текста, които да бъдат изпълнени през 2020 година. „В противен случай няма да бъде подписан НРД. Текстовете, които касаят съответствие на изпълнението на индивидуалния договор на Лечебни заведения за болнична помощ с броя легла да бъде съгласно брой легла, с който лечебното заведение е изпълнявало договора през 2019 г. В случай, че в края на 2020 г., след извършен анализ, се констатира липса на опасност от преразход на средствата за болнична медицинска помощ, Лекарския съюз се ангажира да започне преговори с НЗОК за отпадане отчитането на дейностите, лимитирани по вид болнични легла-по отделения, като отчитането да се извършва на база общ брой легла в лечебното заведение“, допълват от съсловието.


През следващата седмица Управителният съвет на БЛС продължава разговорите с Касата. Предстои и официалното подписване на НРД 2020-2022.