Медицински екипи летателен състав от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина към ВМА участваха в ротационно учение „SABER JUNCTION 17”. То се проведе в тренировъчния център на Силите на САЩ - Хохенфелс, Германия. 
 
Тренировките са били съвместно с военни формирования от САЩ, Полша, Румъния, Литва, Великобритания и Албания.
 
По време на подготовката подп. д-р Диана Станева-Гочева, лекар-борден и ст. сержант Цветелина Иванова, мед. сестра-борден имаха възможност да изпълняват задачи за авиомедицинска евакуация, съвместно със свои американски колеги, част от авиационния компонент на 10-и планински батальон от сухопътните войски на САЩ, съобщиха от ВМА.
 
Екипите са изпълнявали съвместни задачи за евакуация по въздух на болни, пострадали и ранени от Роля 1 до Роля 2 и от Роля 2 до Роля 3, разгърнати от страните-участнички. Те разполагали с 15-минутна готовност за излитане при получаване на искане за медевак. Основната им цел е била да се спази правилото за „златния час” за оказване на първа медицинска помощ на ранените, а в зависимост от броя на пострадалите се определя и колко хеликоптера да излетят.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Съгласно целите на учението, продължило 1 месец, екипите отработили елементи на планиране и координация, общи медицински процедури, лечебни дейности по време на полет, триаж на пациенти и подготовката им за авиомедицинска евакуация, действия на борда на хеликоптера и комуникация с летателните екипажи, изработване на процедури по документално приемане, транспортиране и предаване на пациентите между различните медицински звена, както и елементи на защита преди и по време на авиомедицинска евакуация и други. 
 
Авиомедицинската евакуация е основен елемент на осигуряване на военнослужещите в мирно време, при военни действия, както и при изпълнение на задгранични мисии. Участието в поредната ротационна подготовка допринася за усъвършенстване и обогатяване на професионалния опит и познания на екипите за авиомедицинска евакуация в условията на съвместна работа в международна среда, обясниха още от ВМА.