Клиниката по гастроентерология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ участва в третото издание на Научната конференция „Хронични заболявания. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция”, която предстои от 11 до 14 май 2023 г. в Несебър.

 

Тя се организира по инициатива на Лабораторията по клинична имунология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски”, съвместно с Българско научно дружество по имуноонкология (БНДИО).


 

Гастроентеролозите на ИСУЛ организират гастроентерологичния панел, който е озаглавен „Заболяванията на гастроинтестиналния тракт като хроничен проблем“. Модератор на сесията е доц. д-р Бранимир Големанов, специалист по коремна ехографи. Участват още д-р Т. Ангелов с тема „Язвена болест през погледа на 2023 г.”, д-р С. Чурчев със „Съвременен подход за скрининг и превенция на колоректален карцином“, д-р Я. Валериева - „Хронични вирусни хепатити – все още предизвикателство“; д-р М. Ковачева-Славова - „Нутритивни дефицити при пациенти след гастроинтестинални резекции“. В рамките на панела доц. д-р Големанов ще има и участие като презентатор с темата „Холестаза – клинични аспекти“.

 

Останалите сесии на конференцията ще бъдат посветени на хроничните заболявания в имунологията, кардиологията, неврологията, белодробните заболявания, онкологията, храненето, ревматологията, ортопедията и ендокринологията. Ще има и дискусионния панел, който тази година е на тема „Биологична терапия и ваксини“.

 

Целта на конференцията е да бъде фокусирана върху хроничните заболявания като основна причина за намалена продължителност и качество на живот. „Считаме, че един мултидисциплинарен подход към тези заболявания в цялата им многопластовост е подходът, който трябва да бъде възприет, за да има максимална полза за пациентите“, убеден е проф. д-р Доброслав Кюркчиев, началник на Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

 

Д-р Кюркчиев е насочен към автоимунните заболявания, регулацията на имунния отговор, дендритните и стволовите клетки, апоптозата и туморната имунология. До май 2018 г има 54 научни публикации в български и 35 в международни специализирани списания, участие в написването на 9 учебници и монографии; 135 участия с научни доклади в конгреси и конференции, участие в 32 научни проекта и 1176 цитирания в научната литература. Специализира в Laboratory for tumor vaccination, University hospital, Catholic University, Leuven, Belgium при проф. Ван Гул.