В централата на Българския лекарски съюз (БЛС), до неговия председател д-р Иван Маджаров, са постъпили оплаквания от медицинския софтуер „Хипократ“, с който работят специалистите от Районна лекарска колегия (РЛК) - Благоевград, Диагностично-консултативен център (ДКЦ) II - Добрич и I - Габрово. 

 

От къде възниква проблемът?


 

Считано от 1 юни 2022 г., на основание на промените в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г., лекарите, работещи по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са длъжни да издават електронно първичните медицински документи и подават информация в Националната здравноинформационна система (НЗИС). 

 

Според промените в НРД тази дейност трябва да се осъществява чрез електронна бланка, която обаче не се поддържа от горепосочения медицински софтуер.

 

Заместници и наети лекари (в индивидуални или групови практики) не могат да издадат електронни първични медицински документи и подадат информация в НЗИС.

 

Това обезсмисля груповите практики, както и заместването на титуляра при отпуск по болест или платен годишен отпуск, посочват от РЛК-Благоевград.

 

“Дори титулярът не може да изпрати по електронен път към НЗОК бл. 4 по време на профилактичен преглед. Изключение прави единствено бл. 4 за Мамография.

 

Може да си представите хаоса, който е настъпил сред лекари и пациенти и блокирането на системата докъде може да доведе", заявява в официално писмо председателят на Управителния съвет на РЛК-Благоевград д-р Георги Георгиев до председателя на БЛС д-р Иван Маджаров.

 

Управителят на „ДКЦ – ІІ – Добрич” д-р Валери Веселинов също алармира, че не може да издава и изтегля електронни направления и такива за медико-диагностични дейности, поради липса на осигурен софтуер на същата програма. 

 

Идентична е ситуацията при издаване на направления за лекарска консултативна комисия и болнични листи. Създадената ситуация прави невъзможна работата на центъра, уведомява д-р Веселинов.

 

Управителят на “ДКЦ - I - Габрово” д-р Нели Ноева информира за серия от проблеми, които продължават и към този момент. Лекарите не могат да приемат изпратени пациенти с електронни направления, нито в специализираните кабинети, нито в лабораториите. 

 

Не могат и да се изпращат пациенти, защото в националния референтен номер се генерира само амбулаторен лист.

 

Българският лекарски съюз продължава да актуализира новоподадените сигнали за проблеми с медицинския софтуер и да ги публикува на официалния си сайт. “Хаосът” възпрепятства работата на общопрактикуващите лекари и дейността в специализирана извънболнична медицинска помощ.