Излезе от печат монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход” с автор ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. - инфекционист в Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия – София, съобщиха от лечебното заведение. 
 
В 327 страници д-р Баймакова подробно обобщава, представя и анализира наличната научна информация за неясните фебрилни състояния
 
Рецензенти на монографията са проф. д-р Камен Плочев (специалист „Инфекциозни болести”), проф. д-р Ива Христова (специалист „Микробиология и вирусология”), проф. д-р Ирена Костадинова специалист „Нуклеарна медицина”) и доц. д-р Милена Карчева (специалист „Епидемиология на инфекциозните болести”). 
 
Фебрилитетът е основна проява на острофазовия отговор, развиващ се в човешкия организъм в резултат на различни фактори на въздействие. Наличието на треска от дълбока древност е било асоциирано с прояви на инфекция. Детайлното изучаване на фебрилната реакция позволява обогатяването на познанията за механизма и причините довеждащи до фебрилитет. Клиничният признак повишена телесна температура е състоянието, за което пациентите най-често търсят медицинска помощ. 
 
Острите фебрилни състояния в голяма степен от случаите са самоограничащи се процеси и много често добрата диагностика успява да улови причината навреме и да се приложи специфичното лечение. Въпреки това, една немалка част от пациентите с фебрилитет боледуват дълго време. Множеството консултации и безцелни изследвания не могат да установят точната причина за тяхното състояние. 
 
Именно тези медицински състояния в научната литература се наричат неясно фебрилно състояние (НФС). През изминалите 55 години от оформянето на дефиницията за НФС от Робърт Г. Петерсдорф и Пол Б. Беесон през далечната 1961г., учението и познанията за това състояние постоянно се допълват, обогатяват и разширяват полето си на действие. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Предвид разнородните причини, презентиращи се като НФС, голям кръг от специалисти и ресурси са ангажирани в изясняването на тази загадка при всеки конкретен случай и пациент. Списъкът на възможните причини за НФС наброява повече от 200 различни заболявания и постоянно се увеличава чрез прибавянето на нови такива. НФС е сериозно предизвикателство за всеки лекар, това е пъзел с много неизвестни и един дълъг криволичещ път, който трябва да извървят пациентът и неговият лекар заедно с взаимно доверие и надежда за разшифроване на казуса.
 
Постигането на успех в това начинание е възможно и благодарение на подкрепата на силен екип от специалисти в различни сфери на медицината, които да подпомогнат сглобяването на отделните елементи в неясната картина. Нужно е търпение, постоянство и ясна мисъл плюс добри познания, за да се достигне до финалната цел – откриване на точната причина за неясния фебрилитет и поставяне на окончателната диагноза. Именно изброената компилация от фактори бяха водещите мотиви за написването на този научен труд. 
 
Целта на монографичния труд е да бъде подпомогнато изучаването и разбирането на проблема „фебрилитет с неизвестен произход”, както и да се намери приложение на теорията в практиката на лекаря. В тази връзка, освен всички теоретични постановки по темата, са представени и първите за страната ретроспективно и проспективно проучвания на неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти. 
 
Монографията е предназначена за широк кръг от специалисти: експерти по инфекциозни болести, вътрешни болести, ревматология, онкология, медицинска паразитология, нуклеарна медицина, педиатрия, микробиология, вирусология и други.