Лечението на тумори в подвижни органи с кибернож вече е възможно и в България, след като за първи път у нас бе въведена апаратура за роботизирана хирургия в пловдивската университетска болница „Св. Георги“, която позволява лечение на пациенти с метастази в подвижни органи.

 

Високотехнологичната процедура се провежда в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив. От началото на миналата седмицата оттам са преминали 6 пациента с различни тумори. Трима от тях са постъпили с метастази в белия дроб,  двама с метастази в черен дроб, а един пациент - с тумор на панкреаса. 


 

Уникалното на стереотактичната радиохирургия с кибернож е, че тя не само следи движенията и дишането на пациента в реално време, но и симулира дихателния цикъл и се движи заедно с него. Няма друг ускорител, който толкова прецизно да проследява тумора и да предпазва критичните органи, коментира д-р Мария Влайкова, началник на клиниката.

 

По време на облъчването пациентите са в комфортно състояние. Процедурата е безболезнена и не се изисква анестезия.

 

Съдействие на екипа на Клиниката по лъчелечение оказват специалистите, изпратени от фирма „МЕедител Хелткеър България“ ООД, които се грижат за техническото обслужване на системата. По този повод в България от началото на седмицата е и физика Надир Кючук.

 

Пациентите, които се насочват за лечение с кибернож са с тумори, които са оперирани многократно, но с рецидиви, пациенти, чиито тумори са неоперабелни или пациенти, чието здравословно състояние не позволява извършване на операция. Подходящи за лечение са тумори с размер от 1,5 до 4 см.

 

Роботизираната система Cyberknife е неинвазивна алтернатива на хирургичния метод за лечение на тумори навсякъде в човешкото тяло. Прецизността на киберножа позволява да се лекуват множество лезии, включително такива, които се смятат за невъзможни за опериране. Досега тези пациенти се препращаха към различни онкологични центрове в Европа, което забавяше и многократно оскъпяваше лечението им, пояснява д-р Влайкова.

 

Киберножът е система, която потвърждава и проследява мястото на тумора и позволява автоматична компенсация на движенията на пациента по време на лечение – насочва лъчите и в реално време наблюдава определената за манипулация зона, като предпазва здравите тъкани в максимална степен от облъчване. За планиращия процес се използва 4D компютър томограф, чрез който се улавя движението на тумора в подвижните органи – бял дроб и корем.

 

За заплануване на пациенти, подходящи за лечение чрез радиохирургия, е необходимо да се представят копия от медицинските документи– епикризи, проведени образни изследвания (КТ, ЯМР, PET/CT), документи от предходни облъчвания, решения  на онкологични комисии и ПКК.

 

Документите ще бъдат разгледани в рамките на 1 до 3 работни дни. При одобрение ще се назначат дата и час за изследване, за които пациентите могат да се информират по телефона или на място.