Конфедерация “Защита на здравето” не подкрепи Проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г. на заседанието на Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса в петък, 1 октомври.
 


Конфедерация „Защита на здравето” е първата национално представена пациентска организация в България. Тя обединява десетки организации на пациенти с различен тип заболявания, повечето от които социално значими, като рак, диабет, астма, ХОББ, епилепсия, невромускулни заболявания, редки болести и др. Броят на реалните пациенти, които представлява конфедерацията надхвърля 1 500 000 души. Организацията е създадена, за да представлява български здравноосигурени и неосигурени граждани в качеството им на пациенти пред държавните институции, политическите организации, бизнеса и неправителствения сектор.


В писмо от КЗЗ изброяват следните мотиви да са против Проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г.:


1. Категорично сме против приемането на излишък по бюджета на НЗОК за 2011 година на обща сума 544 298 хил. лева. Години наред продължава една порочна практика, голяма част от здравните вноски да не отиват за здраве, а да се отделят в държавния резерв.


2. Не сме съгласни резервът от 130 млн. лева за непредвидени и неотложни разходи, съгласно ЗЗО, който е в размер 5 % от здравно осигурителните приходи, отново да отиде във  фискалния резерв.


3. Изискваме средства от излишъка да бъдат пренасочени в първичната и специализираната извънболнична помощ. Изискваме част от парите за здраве да бъдат вложени в пакет от медицински дейности, включващи превенция, ранна профилактика, скрининги на отделните групи заболявания. Възможността за свободен достъп до специализирана помощ ще намали рехоспитализациите и от своя страна ще даде възможност за ранна диагностика.


4. Изискваме повече средства от излишъка да отиват за дентална помощ, защото за 2011 г.  предвидените средства отново са 91 млн. лева.


5. Средства за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни са с 27 млн. повече от 2010 година, но това не покрива напълно нуждите на някои групи заболявания, тъй като  все още има заболявания, които имат непосилни нива на доплащане. Ще изискваме средствата за лекарства, медицински изделия и диетични храни да не са фиксирани като обща сума, а да са разбити в отделни пера, за да има яснота относно тяхното разходване.


6. Рискове за изпълнението на бюджета за 2011 г. на НЗОК носят и дължимите плащания на лечебните заведения за болнична помощ от месец март до месец юли 2010 г.Хроничното недофинансиране на здравната системата води до нарушаването на правата на ползвателите на медицински услуги и ограничава достъпа до медицинска помощ, което от своя страна води до ненавременно диагностициране и рехоспилализации, изискващи много повече средства, а това товари допълнително здравната система.


В момент на икономическа криза  най-добрата инвестиция е здравето на нацията.