В края на септември и началото на октомври предстои специализиран курс по Ортопедична медицина Cyriax със съдействието на Global Cyriax Institute, Белгия и Cyriax България (www.cyriax-bulgaria.com). Темата на курса е  „77 интра – и периартикуларни инжекции за периферните стави“ ¹, а преподавател на курса е италианския лекар Д-р Джузепе Ридулфо, който има специалности по Анестезиология, Ортопедия, Функционална Рехабилитация, Спортна медицина


Дати на провеждане: 30.09 – 02.10.2022


Общи понятия, които ще бъдат разгледани: медикаменти, необходими консумативи, стерилност. Общи понятия за болката на меките тъкани. Предадена болка.Програма на курса:


Китка и длан: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране.
Поставяне на инжекция: Art. Radioulnaris distalis – Lig. Collaterale carpi ulnare – Lig. Collaterale carpi radiale – Mm. Extensor carpiradialis longus et brevis, insertion – m. Extensor carpiulnaris, insertion – Flexor carpiradialis, insertion – m. Flexor carpiulnaris, insertion – Art. Carpometacarpalis pollicis – Vagina tendinum mm. abductoris longi et extensor pollicis brevis  – Щракащ палец – M. Flexor pollicis longus – Carpal tunnel – Art.  Interphalangeales- Art. Intercarpales

 

Лакът: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране
Поставяне на инжекция: Art. cubiti– Залавно място на M. biceps brachii, Залавно място на – M. triceps brachii, Залавно място на M. supinator – Epicondylitis тип 4 – Epicondylitis тип 2 и 3 – Epitrochleitis (Голф лакът) – Тенис лакът

 

Рамо: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране
Вътреставна инжекция в рамото   –  Поставяне на инжекция:  Art. Acromioclavicularis – Bursa subdeltoidea, pars superficialis – Bursa subdeltoidea, pars subacromialis – Bursa coracoidea – Залавно място M. supraspinatus – Залавно място M. infraspinatus – Залавно място на M. Subscapularis – Начално място на М. biceps brachii caput longum.

 

Тазобедрена става: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране
Вътреставнa инжекция в ТБС –  Поставяне на инжекция:  Bursa trochanterica – Bursa iliopectinea (Psoas bursa) – Bursa Ischiadica – Начално място на Mm. ischiocrurales, Bursa mm. glutei, Латерална инфилтрация – Bursa mm. glutei, вертикална инфилтрация – M. adductor longus, начално място

 

Коляно: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране
Вътреставнa инжекция в коляното –  Lig. tibiofibularis anterior – Lig. Collaterale fibulare – Lig. Meniscotibialis (Coronary ligaments) – Залавно място на m. quadriceps femoris на супрапателарно ниво – Залавно място на пателарното сухожилие на субпателарно ниво

Глезен: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране


– Вътреставна инжекция на глезена  – Art. Subtalaris (pars anterior et posterior) – Art. Metatarsophalangea I – Art. Interphalangeaes pedis – Лезии на Сезамовидни и метатарзални костици – Dancer’s heel (заден импинджмънт синдром)– Aponeurosis plantaris (Плантарна фасция), начално място – Повърхностен плантарен фасциит – Lig. Talofibulare anterius, Залавно мясно на Fibula – Lig. Talofibulare anterius, Залавно мясно на Talus – Lig. Calcaneocuboideum – Lig. Collaterale mediale (deltoideum), Залавно място на Tibia – Тенис крак – Tendo Achillis – Инфилтрации на art. Interphalangeales et metatarsophalangeales.

 

Теорията ще бъде последвана от практически упражнения върху анатомични парчета от прасе и  инфилтрации, приложени върху  демо пациенти.

 

 ¹ В курса могат да участват само лекари със специалност и лекари специализанти.