Европейското дружество по медицинска онкология (European Society of Medical Oncology) организира ежегодния си ESMO-ESO курс по медицинска онкология за студенти по медицина, съобщи ръководството на МУ-София. 

 

Той ще се проведе от 14 до 19 юли 2022 г. във Валенсия, Испания.


 

Курсът е отворен за студенти от 4-та и 5-та година по медицина от цял ​​свят. На разположение са 60 места и избраните студенти ще получат безплатна регистрация, безплатно настаняване и стипендия за пътуване.

 

Крайният срок за кандидатстване е 25 май 2022 г.

 

Необходимо е желаещите да подадат пълната си автобиография (CV), да напишат мотивационно писмов максимум 300 думи и да приложат писмо-препоръка от свой преподавател или ментор. 

 

Участниците в курса трябва да владеят английски език. От тях също се изисква да носят собствен лаптоп, таблет или смартфон, за да имат достъп до учебния материал в електронен формат. Присъствието през целия интервал на курса е задължително1

 

Основните теми, които ще бъдат разгледани по време на обучението са практичните подходи към диагностика, стадиране, прогноза и терапия на рак. 

 

Ще бъдат покрити принципите на медицинската терапия на различните видове рак, сред които рак на гърдата, на стомаха, на белия дроб, на яйчниците, на простатата, на тестисите. Още участниците ще се запознаят с методите за лечение на колоректален рак, меланом и мозъчни тумори, бъбречно-клетъчен карцином

 

Накрая ще се проведе финален тест "проверка на знания", като на участника с най-висок резултат ще бъде предложена възможността да участва в ESMO Congress 2022 и в Congress Poster Walk за студенти. Достъпна е и безвъзмездна помощ от 1 000 евро. Останалите студенти ще получат сертификат за участие2

 

Курсът има за цел да даде  представа за медицинската онкология, запълвайки празнината в учебната програма на студентите по медицина. Ще бъдат представени и обсъдени клинични случаи с мултидисциплинарен подход. 

 

Очаква се и създаване на диалог със студентската общност чрез специално създадени курсове, подобряващи и разширяващи образованието и учебния опит на студентите по медицина, съобщават от МУ-София.

 

Европейското дружество по медицинска онкология е водещата професионална организация в тази сфера на медицината. С повече от 25 000 членове, представляващи онкологични специалисти от над 160 страни по света, то е мерило за добро образование и точна информация в онкологията. 

 

Основната му мисия е да подобри качеството на профилактиката, диагностиката, лечението, поддържащите и палиативните грижи, както и проследяването на пациенти със злокачествени заболявания.

 

Разпространява информация за създаване на по-добра здравна култура сред пациентите, страдащи от рак и обществеността като цяло. Стреми се към осигуряване на равен достъп до оптимални грижи за всички пациенти с рак3

 

Референции:
1. Application Criteria. ESMO - https://www.esmo.org/meetings/esmo-eso-course-on-medical-oncology-for-medical-students-valencia-2022/application

2. Programme. ESMO - https://www.esmo.org/meetings/esmo-eso-course-on-medical-oncology-for-medical-students-valencia-2022/programme

3. ESMO Mission. ESMO - https://www.esmo.org/about-esmo/esmo-mission