Европейско финансиране позволява закупуването на 4 линейни ускорителя – два за СБАЛ по онкология в София и два за УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна. Очаква се да заработят до 2 години. 

 
В Министерството на здравеопазването бяха подписани договори в изпълнение на Средносрочната рамкова инвестиционна програма. Тя се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Общият й бюджет е 148 млн. лв., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.           
 
По договорите предстои извършване на строително-монтажни работи за разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение в СБАЛ по онкология в София, както и за изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна. 
 
Подписаха се и договори за доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за двете лечебни заведения.    
 
По рамковата програма за Специализираната болница по онкология в София се осигуряват и магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, устройства за имобилизация на пациента и фотоволтаична система 32 kW. Договорите за апаратурата са на стойност 14 797 861 лв. 
 
За 3,3 млн. лв. ще бъде построен онкоцентъра във Варна. Предвидено е и закупуване на модерна апаратура за 14 млн. лв. Болницата ще получи два линейни ускорителя, компютър-томографски симулатор, магнитно-резонансен томограф, система за планиране на лъчелечението, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациента. 
 
Предстои и изграждането на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска”. Стойността на договора е в размер на 183 669 лв., а допълнително за апаратура са отделени 10,3 млн. лв. 
 
Подписан е и договор за изграждане на център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – Монтана. Там ще бъдат извършени строително-ремонтни работи на стойност 331 261 лв. През следващите дни предстои да бъдат подписани и други договори в изпълнение на проекти по Средносрочната рамкова инвестиционна програма.
 
Предстои и подписване на договори с изпълнители за ускоряване на процеса на деинституционализация на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. Целта е да се осигури по-високо качество на живот на децата.