Популярни български актьори и мотористи от най-голямата мото организация в страната Sofia Riders се включат в кръводарителската акция на Военномедицинска академия (ВМА). Тя е посветена на 25-тата годишнина от създаването на Центъра по транфузионна хематология към болницата и ще събере участници, лекари и съмишленици на 10 декември от 11 ч. във ВМА.


Насърчаването на безвъзмездното кръводаряване е една от важните мисии за Кръвния център на лечебното заведение през 25-годишната му история. Статистиката отбелязва ръст в броя на кръводарителите, като през последните години те са около 6 000, а половината от тях са български военнослужещи от различни военни формирования, споделят от болницата. По-късно същия ден, в 12.30 часа в Аулата на ВМА ще бъдат наградени и дългогодишни кръводарители в Центъра по транфузионна хематология.


Това не е първата акция на лечебното заведение, в която се включват мотористите от  Sofia Riders. През пролетта, седмица преди откриването на мотосезона, повече от 100 мъже и жени от организацията на две гуми се включиха в опреснителен курс „Първа помощ“ на ВМА. Целта на курса бе да знаят какво трябва да направят в критична ситуация на пътя, за да могат да помогнат на пострадалия. Участниците получиха насоки от първа ръка и за адекватни действия при някои специфични ситуации като давене, удавяне, хипотермия, наличие на чуждо тяло и т.н.Днес Центърът по трансфузионна хематология на ВМА извършва всички дейности, свързани със специалността „трансфузионна хематология” при спазване на правилата на добрата лабораторна практика и добрата производствена практика. Извършват се редица дейности като: планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на ВМА; промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители; преработване на взетата кръв; имунохематологична диагностика и диагностика за трансмисивни инфекции на всяка единица взета кръв; съхранение и експедиция на кръв и кръвни съставки и др. 


Освен нуждите на ВМА, Центърът по трансфузионна хематология подпомага и други лечебни заведения в зпълнение на Държавния план по предаване на плазма за преработка и получаване на плазмени препарати.