Днес Комисиите по здравеопазване и бюджет и финанси ще гласуват бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Задачата на управляващите не е никак лека, след като в последната седмица критики към проектозакона за парите за здраве изказаха омбудсмана Мая Манолова, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и работодателските организации. Днес с остра позиция излезна и Българския лекарски съюз (БЛС).

 

 „Въпреки цялостния позитив от увеличението на бюджета за 2019 година, БЛС не може да остане равнодушен към тазгодишния подход за промяна на ключови законови актове, касаещи цялостната правна регламентация на здравния сектор, през Закона за бюджета на НЗОК. Промени в основните закони, следва да минат на обществено обсъждане. Заобикалянето на реда за приемане на промени в законите чрез публично обсъждане и изготвяне на оценка на въздействието противоречи на основни принципи на правовата държава и крие риск за правилното функциониране на здравната система“, категорични са от съсловната организация.


 

От БЛС смятат, че подобен управленски подход създава напрежение в обществото и настояват в бюджета 2019 г. да се елиминира възможността за прехвърляне на суми от параграф в параграф, т.е., определените разходни средства за медицински дейности да бъдат използвани само и единствено за обезпечаване дейността по направление, без да се прехвърлят в други пера. „По този начин ще се гарантира, че гласуваните средства за всяка дейност ще отидат по предназначение, изпълнявайки заложените здравни политики“. Размумно според хората от съюза би било ежегодно преговорите за Националния рамков договор да стартират не по-късно от второто тримесечие на текущата година, както и да се даде възможност на лечебни заведения, които вече имат сключен договор с НЗОК по Националния рамков договор от 2018, да могат да разкриват нови дейности в рамките на гласувания им бюджет.

 

„Аналогично, предлаганата мярка „един лекар – един договор“ също губи своя смисъл и ще се отрази крайно негативно върху и без това затрудните малките общински болници и отслабените областни такива. Задържането на специалисти в малките населени места е кардинален проблем, който няма да се реши с ограничаване възможността на специалисти да оказват висококвалифицирана медицинска помощ, било то и не на основен трудов договор.

 

Относно предложението за задължителната пререгистрация на всички лечебни заведения, БЛС счита, че инициативата за установяване на съответствията с новите стандарти и правила в болничната помощ трябва да бъде поета от Агенцията за медицински надзор, без това да изисква задължителни действия за пререгистрация от самите лечебни заведения“, пише в становището на съюза.

 

Ясни критерии при изписванета на разходоефективни лекарствени продукти, преразглеждане на правата на контрольорите от РЗОК и възприетия подход за изплащане на стари задължения към чужди здравни фондове да бъде приложен аналогично към заплащане на реално извършената и отчетена медицинска дейност от български лечебни заведения за минал период са само част от предложенията на съюза.

 

Законопроектите за бюджет на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК), на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Държавния бюджет за 2019 г. предстои да бъдат разгледани от парламента на извънредно заседание на 6 ноември от 13 часа.