Диетолечение да се прилага само от лекари, а диетиката да бъде извадена от регламентираните видове неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Това предлага новият законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗЗ), публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.


Прилагането на „диетика“ от неспециалисти определено крие рискове за здравето на пациентите, категорични са здравните експерти. В мотивите към законопроекта те посочват, че в момента у нас лица без познания в областта на медицината, в частност по отношение на храненето, могат да прилагат неконвенционално лечение на болни чрез диети, да консултират хора със здравни проблеми относно тяхното хранене, да лансират в публичното пространство послания относно храните и храненето, които не се основават на доказани научни познания. мотивите на здравното министерство. Според вносителите ненаучните мнения и съвети относно храните и храненето, които некомпетентни лица дават на хората са реална предпоставка за появата на негативни и дори опасни последици за здравето, за влошаването на съществуващи заболявания, а така също и за създаването на неверни и вредни нагласи.


Адекватните диетологични консултации за пациентите, компетентните хранителни препоръки и провеждането на правилна хранителна превенция и лечение са свързани със задълбочени медицински познания по отношение на физиологичните и биохимични процеси в организма, на метаболизма на веществата, тяхното развитие и промени през отделните периоди в живата на човека, поясняват още от здравното министерство.


 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Също така, отбелязват експертите, единствено лекари специалисти имат необходимото ниво на знания за хранителните потребности и характеристики на храненето в различните периоди от живота и при специфични условия, връзките между храните, храненето, здравето и болестите, както и компетентност за оценка на храненето и хранителния статус, безопасност на храните, нарушения на храненето и специфични енергийни и хранителни потребности при различните заболявания, прилагане на съвременни методи за диетично лечение на заболяванията, клинично хранене и приложение на храни за специални медицински цели.

 

С тези аргументи, от здравното министерство обосновават предложението си „диетиката“ да бъде  изключена от списъка на регламентираните неконвенционални методи с благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

 

От ведомството припомнят, че съгласно номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването у нас „Хранене и диететика“ е медицинска специалност, която се придобива от лица с професионална квалификация „лекар“. От ведомството уточняват, че  диетотерапия се практикува от висококвалифицирани лекари-специалисти, които са преминали продължителна подготовка в рамките на обучението за придобиване на тази медицинска специалност.