Остра е необходимостта от законодателно уреждане на дейностите по здравни грижи извън болниците, защото в момента те се намират  изцяло в зоната на сивата икономика, а освен това са свързани с многобройни рискове за пациентите и несигурност за медицинските специалисти. За това алармираха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в отворено писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и медиите.

 

Реакцията на съсловната организация бе провокирана от сигнал на Пациентски организации „Заедно с теб“ за съмнителна дейност на сайт, който набира медицински сестри за домашни грижи, без да изисква от тях диплома за образование или пряк контакт за подбор според определени критерии, а само онлайн регистрация. Според „Заедно с теб“ те самите са били сигнализирани от свои членове, които са потвърдили, че са се регистрирали безпрепятствено, без да имат необходимата квалификация. Също така организацията има информация, че по домовете ходят лица, които не са в състояние да извършват медицински манипулации.


 

Според БАПЗГ случилото се за пореден път извежда на преден план сериозни проблеми, свързани с регулацията на сестринската и други сродни дейности в условията на извънболнична помощ, а този вакуум поражда определени опасения за качеството на този вид медицински услуги и контрола върху упражняването им.

 

"Този въпрос все още няма отговор, въпреки последователните и целенасочени усилия на БАПЗГ повече от 10 години да бъде намерено неговото законово решение", се казва в писмото, подписано от председателката на асоциацията Милка Василева. В него се изразява тревога от факта, че засега никой не събира информация за   професионалната компетентност на хора, които се представят за медицински специалисти и оказват здравни услуги по домовете, нито се знае каква е отговорността им. В същото време, посочва Милка Василева в позицията си е важно да се знае, че самите специалисти, които оказват здравни грижи по домовете, също нямат сигурност и защита.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

"Получава се парадокс – от една страна има наредба на Министерството на здравеопазването от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно, от друга страна – извършването на дейности по здравни грижи в частната практика не е регламентирано от закона. За да отговорят на нуждите на пациентите професионалисти по здравни грижи се регистрират по

Търговския закон и извършват дейности по домовете без контрола на РЗИ и БАПЗГ. По този начин няма гаранция за тяхната професионална компетентност и качеството на извършените от тях дейности по здравни грижи“, отбелязват от БАПЗГ.

 

От асоциацията алармират, че при сегашната липса на правна регулация за възрастните хора, пациентите, изписани след болнично лечение и всички нуждаещи се от грижи в дома е преминала изцяло в сивата икономика, без контрол и без регламент, като същото е валидно и за дейностите на рехабилитаторите. Според асоциацията особено опасно е и безразборното създаване на „Училища за бременни и родители“ от лица без медицинско образование.

 

БАПЗГ предупреждава, че ако не се вземат спешни мерки за решаването на посочените проблеми, негативните последици за обществото и цялата здравна система ще се задълбочават. Според съсловната организация на здравния сектор е необходима реформа, която да гарантира извършването на качествени здравни грижи в извънболничната помощ от професионалисти в съответствие с всички изисквания на компетентните здравни институции и на професионалните стандарти на съсловната организация.